Festiwal Piosenki Przyrodniczej 2017

30 marca 2017 roku odbyły się przesłuchania konkursowe Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Przyrodniczej we Włodawie. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, Poleski Park Narodowy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa. Patronat honorowy nad konkursem objęli Wiesław Muszyński - Burmistrz Włodawy oraz Andrzej Romańczuk - Starosta Włodawski.

Uczestnicy festiwalu to dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, oceniani w kategoriach wiekowych solistów i zespołów.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych, prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów - amatorów i promocja walorów turystycznych Włodawy i okolic.

Na konkurs wpłynęły 53 zgłoszenia, w tym: 22 zespołów i 31 solistów ze szkół, placówek oświatowych, osób prywatnych, ośrodków kultury oraz szkoły muzycznej.
 Wykonawcy przygotowali dwie piosenki o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej. Prezentowali jeden utwór, a na życzenie jury drugą piosenkę.
 Jury w składzie: pan Mikołaj Butryn – nauczyciel muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie, wieloletni akompaniator zespołów tańca ludowego w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie, muzyk w Mobilnym Studiu Muzyki „LARGO”, przewodniczący jury, pan Leszek Darmochwał - nauczyciel muzyki w Zespole Szkół nr 4 w Krasnymstawie, opiekun artystyczny grup wokalnych i solistów, członek jury, pan Radosław Olszewski - przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego, kierownik ośrodka hodowli zwierząt, muzyk – amator pani Aleksandra Chwalczuk, przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwo Włodawa, członek jury, pani Monika Zarczuk, przedstawiciel Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, wokalistka włodawskiego chóru „Fletnia Pana”, członek jury, oceniało wykonawców zgodnie z regulaminem festiwalu.

Podczas prezentacji przedstawiciel Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, pani Monika Zarczuk, przeprowadziła prelekcję dotyczącą segregacji odpadów oraz przeprowadziła wśród dzieci quiz z nagrodami.

Wręczenie nagród i koncert laureatów odbędą się 8 maja 2017 roku w siedzibie Nadleśnictwa Włodawa (Suszno, ul. Wspólna 8, 22-200 Włodawa).
Sponsorami nagród są: Burmistrz Włodawy, Starosta Włodawski, Poleski Park Narodowy, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Włodawa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie, Międzygminny Związek Celowy we Włodawie oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie i Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie.

Sponsorem pamiątkowych sadzonek drzewek, które rozdano podczas pierwszej części festiwalu jest Nadleśnictwo Włodawa.