Rowerem przez Bagna PPN

 

POLESKI PARK NARODOWY

uprzejmie informuje, że zapisy na tegoroczną edycje zadaniowego, rodzinnego rajdu rowerowego

„Rowerem przez Bagna PPN" zostały zakończone.

Niestety, liczba miejsc jest ograniczona, a o dostaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o nie przesyłanie kart zgłoszeniowych.

 


 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link