Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych

 Poleski Park Narodowy zaprasza do udziału w warsztatach dla dorosłych:

 „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”.

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się na terenie  Poleskiego Parku Narodowego w dniu 22 października 2017 r.  i  jest skierowane przede wszystkim do:

-    mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-    mieszkańców innych obszarów Natura 2000 i parków narodowych;

-    rolników obszarów chronionych;

-    pracowników parków narodowych i parków krajobrazowych;

-    pracowników Lasów Państwowych;

-    nauczycieli obszarów chronionych;

-    innych osób dorosłych związane z turystyką i ochroną przyrody na obszarach Natura 2000;

-    osób działających w ramach stowarzyszeń utworzonych na obszarach Natura 2000.

 

Zagadnienia jakie będą poruszane podczas szkolenia:

-   Obszary chronione- zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-   Bogactwo przyrody i krajobrazu oraz różnorodność przyrodnicza obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-   Znaczenie istnienia obszarów chronionych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa, przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-  Sposób i możliwości udostępniania obszarów chronionych przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony przyrody na przykładzie infrastruktury Poleskiego Parku Narodowego;

 

Cel szkolenia:

-    zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby tworzenia obszarów chronionych;

-    zwiększenie świadomości poprzez zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 i Poleskiego PN;

-    zainteresowanie bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-    wzbudzenie u odbiorcy potrzeby ochrony otaczającej go przyrody;

-    ukazanie wyjątkowości bycia mieszkańcem obszarów chronionych;

-   ukazanie znaczenia istnienia obszarów chronionych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa, przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-    ukazanie na przykładzie udostępniania Parku, że rozwój gospodarczy idzie w parze z ochroną przyrody, jeżeli będziemy potrafili racjonalnie gospodarować.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeniowych do dn.  18 października 2017 r. do Poleskiego Parku Narodowego [Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin];

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Więcej informacji dot. Szkolenia można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku:

nr tel: 82 5713 071 w. 43 lub 48, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Kartka zgłoszeniowa

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link