Jesienny zadaniowy rajd rowerowy "Nałęcz"

 

Poleski Park Narodowy

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

Jesiennym zadaniowym rajdzie rowerowym „Nałęcz”

który odbędzie się  28 września 2017 roku (czwartek) na terenie PPN.

           

            Rajd to impreza ogólnokrajowa o charakterze zadaniowym. Jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych obszarów chronionych i Poleskiego Parku Narodowego. Podobnie jak w poprzednich latach „Nałęcz” rozpocznie się przed budynkiem Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, gdzie wszystkie drużyny otrzymają mapę z zaznaczoną trasą do przemierzenia oraz zadania do przygotowania na trasie. Trasa rajdu będzie prowadziła po terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000.

            Głównym celem imprezy będzie zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Na punktach kontrolnych będą oni odpowiadali na pytania problemowe oraz zmagali się w konkurencjach sprawnościowych.

            Podsumowanie rajdu odbędzie się na zadaszeniu w Łowiszowie, gdzie przy ognisku integracyjnym komisja konkursowa oceni i nagrodzi pracę wszystkich grup.

      Udział w rajdzie można zgłosić osobiście w Zespole ds. edukacji i udostępniania parku (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin) lub telefonicznie pod nr tel. 825713071 wew. 43 lub 48. Udział jest bezpłatny a decydującym kryterium jest kolejność napływania zgłoszeń.

 

 

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link