Zmierzch komarów

 

Poleski Park Narodowy

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach:

„ZMIERZCH KOMARÓW”

– wieczorne terenowe zajęcia warsztatowe,

które odbędą się  28 września 2018 roku (piątek) na terenie PPN.

Start godz. 15.30

Liczba miejsc ograniczona! (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń)

              

            Zajęcia warsztatowe rozpoczną się w ośrodku PPN w Urszulinie wykładami na temat:

- zwierząt aktywnych o zmierzchu i nocą;

- gatunków rzadkich, chronionych, objętych siecią Natura 2000;

- monitoringu i rozpoznawania zwierząt aktywnych nocą.

            Po wykładach podzieleni na grupy udamy się na zajęcia terenowe. Każda grupa będzie miała własnego przewodnika – pracownika Parku. Na koniec zajęć terenowych wszyscy uczestnicy spotkają się na wspólnej kolacji i omówią wykonane przez siebie zadania i zaobserwowane zjawiska natury.   

Karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć osobiście do Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku w dyrekcji PPN w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, do dnia 24.09.2018 r.

Zajęcia warsztatowe skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów chronionych, a w szczególności do osób dorosłych.

Więcej informacji nr tel.: 82 5713 071 w. 43 lub 48.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link