Noc sów w Poleskim Parku Narodowym

 


Lokalizacja: Lubelska 3A, 22-234 Urszulin
Data i godziny wydarzenia: 20/03/2020, 17:00 - 21:00
Organizacja/Instytucja: Poleski Park Narodowy
Województwo: Lubelskie
Scenariusz: Prelekcja + Wycieczka
Maksymalna liczba uczestników: 120
Miejsce spotkania: Prelekcje odbędą się w budynku edukacyjnym przy dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego (Lubelska 3a, Urszulin). Posiadamy trzy sale audio-wideo, wyposażone w projektory multimedialne i sprzęt komputerowy. Sale mieszczą po 50, 60 i 60 osób.
Wycieczki w terenie poprowadzi 8 pracowników Parku w różnych jego miejscach.
Tylko dla osób pełnoletnich?: nie
Wydarzenie zamknięte?: nie
Opis: Prelekcje dla trzech grup poprowadzą pracownicy Parku. Następnie nastąpi podział na 8 grup 15 osobowych. Te grupy pod przewodnictwem pracownika Parku rozjadą się w różne jego miejsca, gdzie będzie można nasłuchiwać sów. Po nasłuchach wycieczka zakończy się ogniskiem. Zapewniamy kiełbaskę do ogniska.

 

jedyna taka noc w Polsce! - wydarzenie edukacyjne stowarzyszenia Ptaki Polskie

ZAPISY ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW.NOCSOW.PL (INNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE)

https://nocsow.pl/