Wizyta Ministra Środowiska Pana Michała Wosia w Poleskim Parku Narodowym

W dniu 12 września 2020 roku w Poleskim Parku Narodowym odbyło się doniosłe wydarzenie z udziałem Ministra Środowiska, Pana Michała Wosia.

Pan Minister Michał Woś złożył podpis pod Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego.

Odbyło się również spotkanie Pana Ministra z członkami nowo powołanej Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, w czasie którego Pan Minister osobiście wręczył nominacje osobom powołanym w skład Rady.

Miejscem wydarzenia była ścieżka przyrodnicza "Czahary" w miejscowości Zastawie. Odpowiednią atmosferę zapewniły klucze przelatujących gęsi i żurawi.