Wystawa fotograficzna pt. Dziedzictwo przyrodnicze Polesia"

 Zapraszamy do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu do 31 października 2020 roku.