Światowy Dzień Mokradeł

Dzień 2 lutego to dzień szczególny dla ochrony bioróżnorodności. To dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł dla uczczenia uchwalenia Konwencji Ramsar. W tym roku jest to już 50 jubileusz podpisania tego ważnego, międzynarodowego aktu prawnego. Światowy Dzień Mokradeł ma nam uzmysławiać, jak ważnym elementem przyrody naszego kraju, kontynentu i świata są ekosystemy mokradłowe. Świadczy o tym ilość obszarów Ramsar na świecie – to 2414 obiektów. Ich łączna powierzchnia zajmuje obszar ośmiokrotnie większy od powierzchni naszego kraju. Skala ta mówi, jak ważne są mokradła nie tylko dla ptactwa wodno-błotnego, ale dla różnorodności biologicznej naszego globu. O wadze tego dokumentu świadczy także fakt, że spośród ponad 200 państw odnotowanych na naszym globie, 171 z nich podpisało tę Konwencję. Mokradła mają ogromne znaczenie także w naszym życiu, bo trzeba wiedzieć, że zapewniają utrzymanie dla 1.200 mln ludzi. To znaczy, że ponad 1/7 mieszkańców Ziemi ma pracę dzięki mokradłom, a to tyle, co liczba ludności zamieszkującej Afrykę.

Jak małe zasoby wodne są w Polsce może uzmysłowić nam fakt, że w Czadzie, państwie leżącym w sercu Sahary, utworzono 6 obszarów Ramsar o powierzchni 12 405 068 ha, co stanowi ponad 1/3 powierzchni naszego kraju. W Polsce mamy 19 obszarów Ramsar o łącznej powierzchni zaledwie 152 964 ha. To niewiele, więc dbajmy o wodę, dbajmy o mokradła. To one zapewniają bogactwo i różnorodność życia.

Poniżej udostępniamy Państwu krótką prezentację, która obrazuje, jak ważne dla światowej różnorodności biologicznej i dla nas samych są obszary mokradłowe.

Prezentacja