Podpisanie listu intencyjnego

W piątek 25 czerwca w Lublinie został podpisany List intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego. Inicjatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, samorządu województwa lubelskiego, instytucji naukowych, edukacyjnych, zajmujących się ochroną środowiska, a także przedstawiciele regionalnych mediów i instytucji kultury.

Wspólnym celem partnerów będzie propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska w skali globalnej i regionalnej. Poprzez złożenie podpisu sygnatariusze listu zadeklarowali wolę współpracy w zakresie działań promujących walory regionu lubelskiego oraz wyrazili gotowość wspierania projektu „Wędrówki lubelskich żurawi”.

Na liście sygnatariuszy znaleźli się:

 1. Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastiana Trojaka
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowany przez: Prezesa Zarządu Grzegorza Grzywaczewskiego
 4. Fundacja Dla Przyrody reprezentowana przez: Wiceprezesa Zarządu Adama Lesiuka
 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowana przez: Regionalnego Konserwatora Przyrody Pana Piotra Deptusia
 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowany przez: Pana Grzegorza Ulińskiego
 7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie reprezentowana przez: Zastępcę Dyrektora Piotra Mroza
 8. Poleski Park Narodowy reprezentowany przez: Dyrektora Jarosława Szymańskiego
 9. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie reprezentowany przez: Dyrektora Justynę Jędruch
 10. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie reprezentowany przez: Dyrektora Artura Sępocha
 11. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie reprezentowane przez: Pana Jacka Piaseckiego
 12. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowane przez: Kuratora Oświaty Teresę Misiuk
 13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowany przez: Rektora prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego
 14. Politechnika Lubelska reprezentowana przez: Prorektora do spraw Ogólnych i Rozwoju dr hab. inż. Dariusza Czerwińskiego
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowany przez: Panią dr hab. Danutę Kowalczyk-Pecka
 16. Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentowany przez: Panią dr hab. Magdalenę Lubiarz
 17. Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka reprezentowana przez: Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Adama Partykę
 18. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie reprezentowana przez: Prezesa Pawła Wójcika
 19. Radio Lublin reprezentowane przez: Redaktor Naczelną Małgorzatę Piasecką
 20. Telewizja Polska Oddział w Lublinie reprezentowana przez: Dyrektora Ryszarda Montusiewicza
 21. Dziennik Wschodni reprezentowany przez: Zastępcę Redaktora Naczelnego Pawła Buczkowskiego
 22. Kurier Lubelski reprezentowany przez: Prezesa Oddziału Joannę Parczyńską