Podpisanie umowy między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny”

W dniu 30 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego została podpisana umowa między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a  Centrum Projektów Europejskich o dofinansowanie projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wydarzenie miało miejsce w Poleskim Parku Narodowym. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Paweł Wdówik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Pan dr Leszek Buller oraz Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Pan Jarosław Szymański.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r. przez Beneficjenta PFRON w partnerstwie ponadnarodowym z niemieckim partnerem: fundacją Global Nature Fund oraz polskim partnerem: Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 7 308 125,00 PLN.

Celem głównym projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje oraz tekst źródłowy dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich: https://www.cpe.gov.pl/p2557/o-nas/aktualnosci/podpisanie-umowy-z-panstwowym-funduszem-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-na-realizacje-projektu-

Foto 2

Foto 3

Foto 4