Rowerowe podchody przyrody dla dzieci i młodzieży szkolnej "Poznajemy środowisko żółwia błotnego"

W dniach 4-5 października w Poleskim Parku Narodowym odbyły się Rowerowe podchody przyrody dla dzieci i młodzieży szkolnej -  "Poznajemy środowisko żółwia błotnego". 

Program podchodów obejmował przejazd rowerem wyznaczoną trasą na terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz wykonanie zadań na punktach kontrolnych. 

Wszystkim uczestnikom zapewniono posiłek regeneracyjny, materiały pomocnicze w postaci szelek odblaskowych, opasek i znaczków okolicznościowych, oraz nagrody - torby termiczne.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu! 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

dofinansowano