Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

20 października obchodzimy ważne święto ekologiczne - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu.

Został on ustanowiony przez Radę Europy właśnie z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Nie bez powodu obchodzimy go 20 października. To tego dnia 21 lat temu została podpisana Europejska Konwencja Krajobrazowa, której celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu oraz jego ochrona.

Każdego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza temat krajowych obchodów Dnia Krajobrazu. W tym roku świętujemy pod hasłem "Otwarte Krajobrazy".

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej.

Niestety przez nieodpowiedzialne działania otwarte krajobrazy zanikają lub są degradowane. Poważny problem stanowi ekspansja osadnictwa i rozproszona zabudowa, która wykracza poza ukształtowane jednostki osadnicze. Coraz częściej też izolujemy się od siebie, wznosząc bariery w postaci ogrodzeń – nierzadko mało estetycznych – lub wysokich żywopłotów ukształtowanych z roślin o nikłej wartości przyrodniczej. Dzielimy w ten sposób krajobraz na niepowiązane ze sobą fragmenty i niszczymy jego specyficzny charakter. Taka fragmentaryzacja związana jest z różnymi niedogodnościami – od estetycznych po komunikacyjne.

Żródło: Dzień Krajobrazu 2021 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Fot. Archiwum PPN

Krajobraz 2021 2

 Krajobraz 2021 3  Krajobraz 2021 4