Światowy Dzień Mokradeł

Dnia 2 lutego obchodzimy jedno z największych świąt ku ochronie bioróżnorodności – Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku świętujemy pod hasłem „Wetlands Action for People and Nature”. Dzień ten został ustanowiony na cześć uchwalenia Konwencji Ramsar, czyli Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa – to właśnie 2 lutego 1971 roku została podpisana Konwencja Ramsar. Do tej pory już 172 państwa podpisały tę konwencję, a ustanowione w jej ramach obszary (w liczbie 2436) zajmują powierzchnię 254 686 588 ha.

W Polsce ustanowiono 19 takich obszarów o łącznej powierzchni 152 964 ha. Jednym z nich jest Poleski Park Narodowy, który został wpisany na listę Ramsar w 2002 roku.

Poniżej udostępniamy prezentację, która uzmysłowi, jak ważne są zasoby wodne świata i ich ochrona:

Prezentacja "Życie w kropli wody"

UWAGA! Prezentacja została zapisana wraz z nagraniem głosu prowadzącego. Zachęcamy do pobrania prezentacji w formacie Microsoft PowerPoint i otworzenia jej na komputerze, aby uzyskać dostęp do dźwięku (należy włączyć pokaz slajdów).