Warsztaty dla dorosłych "Żółw błotny - ochrona i zagrożenia"

W dniach 13-15 maja w Poleskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty dla dorosłych "Żółw błotny - ochrona i zagrożenia".

Tematyka warsztatów obejmowała:
1. Ochrona wód w aspekcie zrównoważonego rozwoju i ochrony gatunkowej na obszarach chronionych (prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski).
2. Znaczenie ochrony żółwia błotnego dla rozwoju obszarów chronionych (dr Mariusz Wójcik).
3. Monitoring telemetryczny jako element czynnej ochrony gatunkowej żółwia błotnego (dr Mariusz Wójcik). 
4. Zagrożenia dla żółwia błotnego. Żółw ozdobny – intruz czy przyjaciel żółwia błotnego? (Bartłomiej Gorzkowski, Damian Gorzkowski).
5. Gatunki inwazyjne oraz nabywanie gatunków obcych. (Bartłomiej Gorzkowski, Damian Gorzkowski). 
6. Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego.
7. Sesje terenowe: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, Ośrodek edukacyjny „Poleskie Sioło” w Wytycznie, ścieżka przyrodnicza „Spławy”, ścieżka przyrodnicza „Perehod”.

Bardzo dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom!
Tutaj można pobrać prezentacje wygłoszone w trakcie warsztatów: Prezentacje

 Logo NFOŚiGW DOFINANSOWANO