"Szlakami żółwia" - pieszy rajd zadaniowy

W dniach 31 maja i 7 czerwca w Poleskim Parku Narodowym odbył się pieszy rajd zadaniowy "Szlakami żółwia".

W rajdzie wzięło udział łącznie 400 uczestników. Każdemu z nich zapewniono wyżywienie, nagrody w postaci koszulek z napisem okolicznościowym oraz transport powrotny.

Rajd był skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zadaniem uczestników było przejście trasą w obrębie Poleskiego Parku Narodowego oraz wykonanie zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej. Zakończenie i podsumowanie rajdu odbyło się przy zadaszeniu w Łowiszowie.

Serdecznie dziękujemy za udział w rajdzie!

IMG 0736

Logo NFOŚiGW DOFINANSOWANO

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.