Badania naukowe - informacje

Badania naukowe to fundament ochrony przyrody - bez nich nie wiemy, jak i co chronić. Park narodowy jest doskonałym miejscem prowadzenia badań ekologicznych. Z drugiej strony, nie należy jednak traktować go jak poligon doświadczalny, gdzie testować się będzie eksperymentalne hipotezy ingerując w populacje roślin i zwierząt, które w niektórych przypadkach są skrajnie ginące. Prowadzone są dlatego zgodnie z zasadami eksploracji naukowej i koordynacji badań naukowych. Zgodę na badania w Parku wydaje dyrektor, który może zasięgnąć opinii Rady Naukowej - doradczego organu dyrektora, który opiniuje plany badań oraz projekty badań naukowych.

 

Badania terenowe prowadzą pracownicy różnych instytucji naukowych, ale również i pracownicy Parku. Niektóre tematy badawcze podejmowane są wspólnie. Niekiedy udział w badaniach biorą też wolontariusze i studenci, przebywający w Parku na praktykach oraz członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.