Formularze do pobrania

Poniżej znajdują się formularze, które należy ściągnąć, wypełnić i przesłać na nasz adres:

a) w celu zgłoszenia nowego projektu badań,  

Karta badań naukowych

b) w celu rozliczenia się - w formie rocznego sprawozdania - z rocznego zezwolenia (w przypadku badań wieloletnich);

Sprawozdanie z badań naukowych w Poleskim Parku Narodowym