Opracowanie, wdrożenie i analiza funkcjonowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody na terenie Poleskiego Parku Narodowego

Mgr inż. Anna Myka-Raduj pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego, w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” realizuje projekt pt. 

„Opracowanie, wdrożenie i analiza funkcjonowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody na terenie Poleskiego Parku Narodowego”

Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Poleski Park Narodowy.

Doktorat wdrożeniowy realizowany jest w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w ramach dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Celem badań jest opracowanie projektu budowy i wdrożenie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody w wybranym obiekcie na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Realizacja planowanego doktoratu wdrożeniowego ma na celu ograniczenie zużycia wody o wysokiej jakości i ochronę ilościową zasobów wód podziemnych, które najczęściej są wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb ludności w Polsce.

Przedmiotem wdrożenia jest hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków z zamkniętym obiegiem wody.

Plan badawczy zakłada realizację doktoratu wdrożeniowego w latach 2020 – 2024. W ostatnim etapie realizacji doktoratu (rok akademicki 2023/2024) zostanie przygotowana publikacja naukowa i rozprawa doktorska, jak również odbędzie się jej obrona.

Wykonany projekt stanowić będzie wzór do działania w tym kierunku i będzie inicjować podobne działania prowadzone przez instytucje i osoby prywatne.

oczyszcz

Fot. Osada służbowa Poleskiego Parku Narodowego w Kulczynie z budynkiem mieszkalnym (w głębi) i gospodarczym (z prawej strony fotografii) oraz miejscem na  planowaną oczyszczalnię ścieków (fot. Anna Myka-Raduj).