Cennik i godziny otwarcia

Wszystkim odwiedzającym Poleski Park Narodowy przypominamy, że wstęp na ścieżki przyrodnicze "Dąb Dominik", "Perehod", "Spławy""Obóz Powstańczy"  oraz do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego jest płatny.

Bezpłatnie natomiast są udostępniane: ścieżka dydaktyczna "Czahary"ścieżka rowerowa "Mietiułka"Ośrodek edukacyjny "Poleskie Sioło"

 

Godziny otwarcia ośrodków edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego:


Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie, ul. Lubelska 3a

Od 1 kwietnia do 31 października

codziennie w godz.

8.00 – 20.00 

Od 1 listopada do 31 marca

poniedziałek – piątek w godz. 

7.00 – 15.00

 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu, Stare Załucze 8

Od 1 kwietnia do 31 października

poniedziałek – piątek w godz.

8.00 – 16.00

 

sobota – niedziela w godz.

9.00 – 17.00

 

Ośrodek edukacyjny "Poleskie Sioło" w Wytycznie, Wytyczno 156

Od 29  kwietnia do 30 czerwca

sobota - niedziela w godz.

 9.00 - 17.00

Od 1 lipca do 31 sierpnia

codziennie w godz.

9.00- 17.00

 

Zakupu biletów można dokonać w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym oraz Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym, jak również przez platformę eParki.pl pod adresem https://poleskipn.eparki.pl/

 

NAZWA

Cena

I

Opłaty za wstęp na ścieżki przyrodnicze: „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, „Obóz Powstańczy”

1.        

Bilet jednorazowy na jedną ścieżkę przyrodniczą

normalny

6,00 zł 

ulgowy

3,00 zł

2.        

Bilet jednodniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze

normalny

12,00 zł

ulgowy

6,00 zł

3.        

Bilet trzydniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze

normalny

16,00 zł

ulgowy

8,00 zł

4.        

Bilet tygodniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze

normalny

20,00 zł

ulgowy

10,00 zł

5.        

Bilet rodzinny jednorazowy na jedną ścieżkę przyrodniczą (max 6 os)

14,00 zł

II

Opłaty za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu.

1.        

Bilet jednorazowy do Muzeum

normalny

6,00 zł

ulgowy

3,00 zł

2.        

Bilet jednorazowy rodzinny (max 6 os) do Muzeum

14,00 zł

3.        

Bilet dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dn. 05.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1863)

osoby dorosłe

3,00 zł

uczniowie i studenci

1,50 zł

III

Opłaty za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego w Urszulinie.

1.        

Udostępnianie sal do organizacji: konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń

1 godzina

55,00 zł

10 godzin

270,00 zł

IV

Opłaty za obsługę przewodnicką.

1.        

Oprowadzanie po Muzeum PPN - grupa do 50 os.

165,00 zł

2.        

Oprowadzanie po ścieżce przyrodniczej - grupa do 50 os.

230,00 zł

3.        

Oprowadzanie po ścieżce przyrodniczej oraz Muzeum PPN - grupa do 50 os.

290,00 zł

4.        

Rozszerzony program zwiedzania

(Oprowadzanie po Muzeum PPN, ścieżce przyrodniczej oraz po dodatkowym obiekcie krajoznawczym, np. Wieży widokowej, miejscu historycznym) - grupa do 50 os.

330,00 zł

V

Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych.

1.        

Zajęcia edukacyjne prowadzone w ośrodkach dydaktycznych PPN  przez pracowników Parku (tematy do wyboru) - grupa do 30 osób

 1 godzina

55,00 zł

2.        

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terenowych  przez pracowników Parku  – dzika natura Polesia (tematy do wyboru) - grupa do 30 osób

 1 godzina

55,00 zł

VI

W przypadku, kiedy program zwiedzania wykracza poza wyżej ustalone zasady (np. oprowadzenie grupy w języku obcym, specjalna trasa) opłata może zostać ustalona odrębną umową.

VII

Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych, prelekcji i prezentacji poza terenem Parku (temat do wyboru).

1.        

opłata za 1 godzinę zajęć

55,00 zł

2.        

opłata za dojazd na zajęcia (za 1 km)

3,98 zł

VIII

Opłata za zorganizowanie ogniska w wyznaczonych miejscach na terenie Parku.

55,00 zł

IX

Opłata za rozbicie namiotu oraz ustawienie przyczepy kempingowej i/lub kampera w wyznaczonych miejscach: pole wypoczynkowe Babsk – oddz. 200o, pole wypoczynkowe Łomnica – oddz. 161r, pole wypoczynkowe Pieszowola – oddz. 10n.

1.        

za namiot/doba

4,50 zł

2.        

za samochód/doba

2,50 zł

3.        

za przyczepę kempingową i/lub kamper/doba

4,50 zł

4.        

od osoby/doba

2,50 zł

X

Opłata za rozbicie namiotu oraz ustawienie przyczepy kempingowej i/lub kampera na polu biwakowym w Łowiszowie – oddz. 144 p (możliwość korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego).

1.        

za namiot/doba

8,00 zł

2.        

za samochód/doba

2,50 zł

3.        

za przyczepę kempingową i/lub kamper/doba

8,00 zł

4.        

od osoby/doba

9,00 zł

XI

Opłata za jednodniowe korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne) zaplecza socjalno-sanitarnego na polu wypoczynkowym w Łowiszowie – oddz. 144 p oraz przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu - oddz. 264a

1.        

grupa do 50 osób

175,00 zł

2.        

grupa do 100 osób

185,00 zł

XII

Opłata za jednodniowe udostępnienie obszaru parku poza ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do filmowania i fotografowania, a także nagrywania dźwięków i wykonywania prac artystycznych.

270,00 zł

XIII

Opłata za jednodniowe udostępnienie obszaru Parku do filmowania i/lub fotografowania z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.

500,00 zł

XIV

Opłata za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum Poleskiego Parku Narodowego do jednorazowego wykorzystania w celach publikacyjnych - opłata za 1 szt.

110,00 zł

XV

Opłaty za udostępnianie stawów w pobliżu wsi Pieszowola w celu amatorskiego połowu ryb.

1.        

za 1 dzień

30,00 zł

2.        

za 1 tydzień

 65,00 zł

3.        

za 1 miesiąc

130,00 zł

4.        

za cały sezon (od 1 maja do 30 listopada)

490,00 zł


 

Szczegółowy cennik i regulamin dostępne tutaj:link