Restytucja cietrzewia

Samiec cietrzewia

W 2001 roku Poleski Park Narodowy rozpoczął program restytucji cietrzewia. Działania prowadzone były w dwóch etapach. Pierwszy obejmował prace przygotowawcze polegające na czynnej ochronie ekosystemów nieleśnych. Prowadzona była wycinka zadrzewień i zakrzaczeń, wykaszanie trzciny oraz podnoszenie poziomu wód gruntowych. Drugi etap działań to prace dotyczące bezpośrednio ochrony gatunku, które obejmowały:

- odłowy cietrzewi na Polesiu Białoruskim i Ukraińskim,
- aklimatyzację ptaków w wolierze,
- wypuszczanie cietrzewi i ich monitoring w terenie.

Park zakończył proces odłowu i wsiedlania ptaków w 2005 roku, a prace obecnie koncentrują się na całorocznym monitoringu cietrzewi. Łącznie w ramach programu wsiedlono na teren parku 116 ptaków. Dotychczasowe obserwacje potwierdziły, że cietrzewie pozostały w Parku i najbliższym jego sąsiedztwie, wykazują tendencje do przemieszczania się na niewielkim obszarze (w promieniu kilku kilometrów).