Restytucja bobra w PPN

Bóbr europejski

W Poleskim Parku Narodowym restytucję bobra rozpoczęto na początku lat 90-tych XX wieku, sprowadzając kilkanaście osobników z Suwalszczyzny - głównie z Nadleśnictwa Gołdap. W październiku 1992 roku zwierzęta wypuszczono do trzech jezior w granicach parku. Nowe miejsce bytowania znalazło wówczas 13 sztuk: 7 samców i 6 samic, z czego 3 samice były dorosłe, a wiek pozostałych wahał się od 6 miesięcy do 2,5 roku. Zostały one podzielone na cztery rodziny. Od tego czasu obserwuje się stały wzrost liczebności populacji. Na przełomie listopada i grudnia corocznie przeprowadzane są inwentaryzacje metodą liczenia zimowych magazynów żerowych w bezpośrednim sąsiedztwie żeremi, nor i tam. 

bpbry 1