Gatunki inwazyjne

Jenot

Razem z rozwojem cywilizacji postępuje degradacja środowiska przyrodniczego z całym jego bogactwem siedlisk i zamieszkujących je organizmów. Można zaobserwować niekontrolowane rozprzestrzenianie się gatunków roślin i zwierząt, które wraz z odkryciami nowych lądów zaczęliśmy przenosić poza granice ich naturalnego występowania. Gatunki, dla których klimat nie stanowi bariery rozpoczynają podbój nowego obszaru. Te spośród obcych przybyszów, które zadomawiają się na obszarze pierwotnie obcym i są najbardziej ekspansywne – wytwarzają żywotne potomstwo, często w dużej ilości, rozprzestrzeniają się na duże odległości i w krótkim czasie kolonizują duże obszary - nazywa się gatunkami inwazyjnymi. Wiele z nich w nowych warunkach zagraża miejscowym, rodzimym gatunkom, zmienia charakter siedlisk, przyczynia się do wymiernych strat gospodarczych. Spośród 3500 gatunków roślin naczyniowych Polski około jedna trzecia stanowi rośliny obcego pochodzenia, na stałe we florze Polski zadomowiło się około 460 gatunków, spośród których ponad 30 uznaje się za gatunki inwazyjne. W Poleskim Parku Narodowym swoją ekspansję rozpoczęło już kilkanaście gatunków takich roślin. Są to; czeremcha amerykańska Padus serotina, klon jesionolistny Acer negundo, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, dąb czerwony Quercus rubra, nawłoć kanadyjska Solidago cannadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, róża pomarszczona Rosa rugosa, rudbekia naga Rudbeckia laciniata, aster nowobelgijski Aster nowi-belgii, rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis, słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus i sumak octowiec Rhus typhina. Kolejne kilka gatunków odnotowano w okolicach Parku. Niektóre spośród nich stwarzają zagrożenia tylko lokalnie, inne stanowią poważny problem w skali ponadregionalnej. Również dużym problemem w Poleskim Parku Narodowym są inwazyjne gatunki zwierząt, które konkurują z rodzimymi o zasoby środowiska. Ich występowanie jest często znacznie bardziej destrukcyjne dla całych ekosystemów. W większości są to gatunki drapieżne tj; norka amerykańska Mustela vison, jenot Nyctereutes procyonoides, które przyczyniają się do zmniejszenia populacji wielu rodzimych gatunków, a w przypadku gatunków rzadkich mogą doprowadzić nawet do ich wyginięcia. Prowadzi to w konsekwencji m in. do znacznego zubożenia różnorodności biologicznej. Kolejne gatunki inwazyjne tj; żółw ozdobny i malowany są nosicielami patogenów, które dodatkowo przyczyniają się do wyniszczania rodzimego żółwia błotnego.  

Poniżej lista gatunków inwazyjnych, występujących w Poleskim Parku Narodowym, które w znacznym stopniu oddziałują na przyrodę.

 Gatunki inwazyjne roślin w PPN

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa

polska

Forma życiowa

Obszar

pochodzenia

Rodzaj zagrożenia

Kategoria zagrożenia

Występuje w PPN

+/-

Występuje w okolicy PPN +/-

1

Acer negundo

Klon jesionolistny

drzewo

Am. Płn.

Ekologiczne

IV

+

+

2

Padus serotina

Czeremcha amerykańska

drzewo

Am. Płn. [wsch] Am. Śr. [płn]

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

3

Robinia pseudoacacia

Robinia akacjowa

drzewo

Am. Płn. [wsch]

Ekologiczne

IV

+

+

4

Quercus rubra

Dąb czerwony

drzewo

Am. Płn. [wsch]

Ekologiczne

IV

+

+

5

Solidago cannadensis

Nawłoć kanadyjska

bylina

Am. Płn. [wsch]

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

6

Solidago gigantea

Nawłoć późna

bylina

Am. Płn.

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

7

Impatiens parviflora

Niecierpek drobnokwiatowy

roślina roczna

Azja śr. wsch

Ekologiczne

IV

+

+

8

Rosa rugosa

Róża pomarszczona

krzew

Azja  wsch

Ekologiczne

IV

+

+

9

Rudbeckia laciniata

Rudbekia naga

bylina

Am. Płn. [wsch]

Ekologiczne

IV

+

+

10

Aster nowi-belgii

Aster nowobelgijski

bylina

Am. Płn. [wsch

Ekologiczne

IV

+

+

11

Reynoutria sachalinensis

Rdestowiec sachaliński

bylina

Azja  wsch

Ekologiczne

Ekomomiczne

Społeczne

IV

+

+

12

Helianthus tuberosus

Słonecznik bulwiasty

bylina

Am. Płn.

Ekologiczne

II

+

+

13

Rhus typhina

Sumak octowiec

krzew, drzewo

Am. Płn. [śr. wsch]

Ekologiczne

Społeczne

II

+

+

14

Heracleum sosnowskyi

Barszcz Sosnowskiego

bylina

Kaukaz  i tereny przyległe

Ekologiczne

Ekomomiczne

Społeczne

IV

-

+

15

Bidens frondosa

Uczep amerykański

roślina roczna

Am. Płn. [płn]

Ekologiczne

III

-

+

16

Echinocistis lobata

Kolczurka klapowana

roślina roczna

Am. Płn. [wsch]

Ekologiczne

IV

-

+

17

Parthenocissus inserta

Winobluszcz zaroślowy

krzew

Am. Płn.

Ekologiczne

II

-

+

Kategoria zagrożenia:

I    - gatunki, mogące występować z dużą ilościowością, głównie na siedliskach antropogenicznych lub też gatunki potencjalnie inwazyjne, obecnie zajmujące niewielki areał lub mające niewielką liczbę stanowisk w kraju lub w poszczególnych regionach.

II  - gatunki, które już ujawniły właściwości inwazyjne w niektórych regionach, zwiększają zajmowany areał bądź liczbę stanowisk lub cechują się dużym potencjałem inwazyjnym znanym z innych krajów.

III - gatunki, które występują na niewielu stanowiskach z dużą ilościowością lub w rozproszeniu na wielu stanowiskach, wprawdzie z niewielką liczebnością osobników, lecz o znaczącym zagrożeniu ekologicznym, ekonomicznym lub społecznym.

IV - gatunki, których występowanie na obszarze Polski ma bardzo istotne znaczenie - znana jest zarówno duża liczba ich stanowisk, jak również duża liczebność osobników w płatach; większość nadal zwiększa liczbę stanowisk lub zajmowany obszar.

 

Gatunki inwazyjne zwierząt w PPN

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa

polska

Gromada

Obszar

pochodzenia

Rodzaj zagrożenia

Kategoria zagrożenia

Występuje w PPN

+/-

Występuje w okolicy PPN +/-

1

Mustela vison

Norka amerykańska

ssaki

Am. Płn.

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

2

Nyctereutes procyonoides

Jenot

ssaki

Azja  wsch

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

3

Procyon lotor

Szop pracz

ssaki

Am. Płn.

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

-

+

4

Trachemys scripta

Żółw ozdobny

gady

Am. Płn.

Ekologiczne

IV

+

+

5

Chrysemys picta

Żółw  malowany

gady

Am. Płn.

Ekologiczne

II

+

+

6

Ameiurus nebulosus

Sumik karłowaty

ryby

Am. Płn.

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

7

Carassius auratus  gibelio

Karaś srebrzysty

ryby

Azja  wsch

Ekologiczne

Ekomomiczne

IV

+

+

8

Ctenopharyngodon idella

Amur biały

ryby

Azja śr. wsch

Ekologiczne

Ekomomiczne

II

+

+

9

Perccottus glenii

Trawianka

ryby

Azja  wsch

Ekologiczne

III

+

+

10

Pseudorasbora parva

Czebaczek amurski

ryby

Azja  wsch

Ekologiczne

 

III

+

+

11

Harmonia axyridis

Biedronka azjatycka

owady

Azja  pd. wsch

Ekologiczne

II

+

+

12

Orconectes limosus

Rak pręgowany

pancerzowce

Am. Płn.

Ekologiczne

IV

-

+

Kategoria zagrożenia:

I    - gatunki, potencjalnie inwazyjne, obecnie mające niewielką liczebność w kraju lub w poszczególnych regionach.

II  - gatunki, które już ujawniły właściwości inwazyjne w niektórych regionach, zwiększają liczebność lub cechują się dużym potencjałem inwazyjnym znanym z innych krajów.

III - gatunki, które występują na niewielu regionach z dużą ilościowością lub w rozproszeniu na wielu regionach, wprawdzie z niewielką liczebnością osobników, lecz o znaczącym zagrożeniu ekologicznym, ekonomicznym lub społecznym.

IV - gatunki, których występowanie na obszarze Polski ma bardzo istotne znaczenie.