Dane ogólne o Parku

Położenie i powierzchnia

Park ma powierzchnię 9759,9027 ha i otulinę o pow. 13702,77 ha [wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego z dnia 23 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2373)].

Struktura własności terenów PPN (wg stanu na 31.12.2017) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Razem

Lasy

Użytki rolne

Wody

Nieużytki

Pozostałe

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PPN oraz grunty stanowiące własność PPN

8542,8603

4344,2784

1783,4099

415,0769

1523,7900

476,3051

Grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie

10,7764

2,4158

3,2126

3,9977

0,2600

0,8903

Grunty prywatne

1121,1913

514,3516

486,0796

9,1178

31,0016

80,6407

Grunty pozostałe

85,0747

3,8882

0,3738

2,0104

0,5300

78,2723

Ogółem

9759,9027

4864,934

2273,0759

430,2028

1555,5816

636,1084

 

Dyrekcja PPN: Ośrodek Dydaktyczno - Administracyjny, ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin, tel. (82) 571 30 71, (82) 571 30 72, fax (82) 571 30 03; Czynny w dni robocze, godziny pracy: 7.00-15.00; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN w Starym Załuczu, tel. (082) 57 13 199. Czynny w okresie od 1 IV do 31 X codziennie z wyjątkiem Świąt Wielkanocnych i Bożego Ciała. Godziny otwarcia 8.00 - 16.00. W innych okresach roku Ośrodek udostępniony będzie po uzgodnieniu z działem Naukowo-Edukacyjnym PPN (082) 571 30 72

 

Akty prawne w sprawie PPN

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 27 z 1990 r., poz. 155

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego z dnia 23 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2373).

 

Otulina Parku

Otulina Poleskiego PN zajmuje obszar większy od samego Parku - 13 702,77 ha. Jej zadaniem jest zabezpieczanie terenu Parku przed negatywnym wpływem działalności człowieka. Obszar otuliny jest również wartościowy przyrodniczo, jego część wchodzi w skład Poleskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów NATURA 2000.

Podstawowe zadania PPN

Podstawowym zadaniem PPN jest ochrona przyrody na terenie Parku, największą uwagą są obdarzane ekosystemy torfowiskowe.

Istotnymi zadaniami PPN z zakresu ochrony przyrody są:

  • poprawa stosunków wodnych (zwiększenie uwodnienia) na większości chronionego obszaru, szczególnie Bagna Bubnów, Łąk Pieszowolskich, Torfowiska Orłowskiego,
  • czynna ochrona obszarów otwartych, głównie torfowisk niskich, wysokich i przejściowych,
  • przebudowa drzewostanów Poleskiego Parku Narodowego w kierunku zespołów zbliżonych do naturalnych
  • czynna ochrona populacji żółwia błotnego, wodniczki, brzozy niskiej, wierzby lapońskiej i borówkolistnej,
  • eliminacja lub ograniczanie występowania obcych, ekspansywnych gatunków zwierząt i roślin,
  • zachowanie i ochrona charakterystycznych dla Polesia Zachodniego elementów krajobrazu (w szczególności mozaikowatości krajobrazów)

Inne ważne zadania Parku to prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, prowadzenie edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej w celach edukacyjnych oraz udostępnianie dla turystyki.