POIiŚ

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018”

 

Celem projektu jest zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018.

 

Wartość projektu: 494 836,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 420 521,70 zł

 

 

Opis Projektu 

 

Cele szczegółowe:

Zachowanie we właściwym stanie ochrony zbiorowisk łąkowych i szuwarowych oraz torfowiskowych poprzez wykaszanie.

Zachowanie lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych i zbiorowisk synantropijnych, poprzez usuwanie drzew i krzewów.

Zachowanie w optymalnym stanie ochrony stanowisk roślin rzadkich: obuwika pospolitego, kosaćca syberejskiego, storczyka kukawki, buławnika czerwonego, miodownika melisowatego, lilii złotogłów, wawrzynka wilczełyko, wierzby lapońskiej i borówkolistnej-poprzez odsłanianie, odkrzaczanie i koszenie stanowisk.

Przywracanie naturalnego stanu ichtiofauny w 2 naturalnych zbiornikach wodnych PPN poprzez zarybienie rodzimymi gatunkami ryb - szczupak, lin, karaś pospolity. Utrzymanie optymalnych stosunków wodnych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego poprzez konserwacje-koszenie grobli i remonty istniejących urządzeń wodnych.

Planowane efekty:

Realizacja Projektu pozwoli na ograniczenie niekorzystnych zmian w ekosystemach nieleśnych i wodnych Poleskiego Parku Narodowego. Zakładane efekty to:

- utrzymanie właściwej retencji wód powierzchniowych Parku,

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia,

- utrzymanie lub przywrócenie właściwego charakteru siedlisk otwartych,

- utrzymanie populacji gatunków roślin rzadkich,

- przywrócenie i zachowanie właściwej struktury gatunkowej ichtiofauny w zbiornikach wodnych Poleskiego Parku Narodowego

 

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach

Instytucja Zarządzająca POIiŚ informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem adresu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

www.mapadotacji.gov.pl