Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023

POIiŚ

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

„Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023”

 

Celem projektu jest ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego, ochrona roślin oraz poprawa stanu populacji żółwia błotnego.

 

Wartość projektu: 2 407 019,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 045 966,81 zł

 

 

 

Opis Projektu

 

Cele szczegółowe:

 

Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych i zbiorowisk synantropijnych poprzez usuwanie drzew i krzewów, odrośli oraz gatunków obcych oraz koszenie.

 

Zachowanie w optymalnym stanie ochrony stanowisk roślin rzadkich: lipiennika loesela, listery jajowatej, obuwika pospolitego, kosaćca syberyjskiego, buławnika czerwonego, lilii złotogłów, wawrzynka wilczełyko, wierzby lapońskiej i borówkolistnej poprzez odsłanianie, odkrzaczanie i koszenie stanowisk.

 

Utrzymanie optymalnych stosunków wodnych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego poprzez remonty istniejących urządzeń wodnych.

 

Utrzymanie właściwej liczebności populacji żółwia błotnego poprzez obserwacje samic w okresie lęgowym i zabezpieczanie gniazd żółwia przed drapieżnikami oraz prowadzenie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego.

 

Planowane efekty:

 

Realizacja Projektu pozwoli na ograniczenie niekorzystnych zmian w ekosystemach nieleśnych i wodnych Poleskiego Parku Narodowego oraz poprawa stanu populacji żółwia błotnego. Zakładane efekty to:

 

- optymalizacja stosunków wodnych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego,

 

- zachowanie otwartego charakteru zbiorowisk łąkowych, torfowisk, wrzosowisk, muraw napiaskowych i zbiorowisk synantropijnych,

 

- powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków roślin,

 

- zwiększenie liczebności populacji żółwia błotnego.

 

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach

 

W przypadku zidentyfikowania sytuacji występowania nadużycia finansowego należy przekazać zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak:

  • opis zdarzenia,
  • dane sprawcy,
  • informacje o osobach, które mogą mieć wiedzę o tej sprawie.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

W celu dokonania zgłoszenia należy:

lub

  • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.mapadotacji.gov.pl