Ścieżki przyrodnicze PPN

W granicach Parku wyznaczonych jest 6 ścieżek przyrodniczych. Ścieżki mają charakter poznawczy, edukacyjny. Poprowadzone są po najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najciekawszych ekosystemach Parku. Wyposażone są w tablice informacyjne, mapy, przystanki z opisami, zadaszenia, ogrodzone parkingi, wieże widokowe, a także urządzenia ułatwiające poruszanie się po terenach podmokłych i torfowiskach: drewniane kładki, platformy i mostki. Zastosowanie drewnianych kładek na trasie ścieżek przyrodniczych pozwala na dojście do miejsc trudno dostępnych i zapewnia ochronę delikatnej flory torfowiskowej przed wydeptywaniem, zapobiega nadmiernemu poszerzaniu pasa ścieżki. Ponadto umożliwia turystom w sposób bezpieczny dla siebie i przyrody poznawanie ekosystemów oraz fauny i flory parku. Wstęp na ścieżki przyrodnicze: "Dąb Dominik", "Perehod", "Spławy" oraz ścieżkę przyrodniczo - historyczną "Obóz Powstańczy" jest płatny.


Ścieżka „Dąb Dominik"

Kładka na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" Rosiczka okragłolistna -  jedna z osobliwości Parku Pomost widokowy na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik"

Długość 2,5 km (dłuższy wariant 3,5 km). Początek we wsi Łomnica. Część kładki, przystosowana jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Ścieżka prowadzi przez różne typy lasów (grąd wysoki i niski, ols kępowo-dolinkowy, bór bagienny) do będącego w ostatniej fazie zarastania dystroficznego jeziora Moszne. Szczególnym elementem ścieżki jest torfowisko przejściowe wytworzone na ple zwanym tutaj spleją. Występują tu rzadkie i interesujące rośliny borealne np. wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, rosiczka okrągłolistna oraz modrzewnica zwyczajna i bagno zwyczajne. Fragment ścieżki od przystanku nr 1 do przystanku nr 7 jest przystosowany w taki sposób by mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne ruchowo.

Wschód słońca na tofowisku przejściowym - ścieżka przyrodnicza "Dąb Dominik"
Kompleks torfowisk otaczający jezioro Moszne

 


Ścieżka „Perehod"

 

Staw Dziki

Wieża do obserwacji ornitologicznych

Czaple białe nad stawami w Pieszowoli

Długość około 5 km. Początek ścieżki we wsi Pieszowola, za parkiem podworskim. Ścieżka prowadzi przez kompleks stawów. Ma charakter ornitologiczny. Najciekawsza jest w okresie przelotów ptaków, których obserwację ułatwiają 2 wieże i schron obserwacyjny.


Ścieżka „Spławy"

Drewniana kładka na ścieżce przyrodniczej "Spławy"
Kuna leśna na ścieżce przyrodniczej "Spławy"    Ścieżka przyrodnicza "Spławy"

Długość około 7,5 km. Początek znajduje się za Ośrodkiem Dydaktyczno - Muzealnym PPN w Załuczu Starym. Prezentuje cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk. Jej szczególną atrakcją są rośliny mięsożerne i kwitnące storczyki. Ścieżka kończy się pomostem nad jeziorem Łukie. Tu można zapoznać się ze strefowością roślinności jak ma miejsce w jeziorze eutroficznym. Odcinek kładki prowadzący do jeziora  oraz pomost widokowy są przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. 

Pomost widokowy na jeziorze Łukie
Pomost widokowy na jeziorze Łukie

 


Ścieżka przyrodniczo - historyczna "Obóz Powstańczy"

 

Wieża widokowa na ścieżce "Obóz Powstańczy" Żeremie bobrowe
Wieża widokowa Żeremie bobrowe

Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Obóz Powstańczy” rozpoczyna się w miejscowości Lipniak. Trasa ścieżki wynosi około 4 km. W celu bliższego poznania zjawisk przyrodniczych, fauny i flory oraz walorów historycznych ścieżki, w najciekawszych miejscach, umieszczono 7 tablic informacyjnych.
Ścieżka prezentuje różne zbiorowiska leśne min. grąd niski, ols kępowo – dolinkowy; prowadzi groblą, wzdłuż kompleksu łąk zienkowskich (zwanych „Pociągi”) do okazałego żeremia bobrowego. „Dąb powstańców”, mogiłki, czy miejsce obozu powstańczego – stanowiące historyczne elementy ścieżki, dają turystom pełniejsze wyobrażenie o przebiegu Powstania Styczniowego na terenie Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.

Kładka i mostek na ścieżce Kładka prowadząca przez ols
Kładka i mostek na ścieżce Kładka prowadząca przez ols

 


Ścieżka „Żółwik"

Długość około 0,5 km. Zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego PPN w Załuczu Starym. Przeznaczona jest dla najmłodszych gości Parku. Przedstawia m.in. strukturę lasu, opisuje życie żółwia błotnego oraz prezentuje stworzony przez Park niewielki Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Na trasie ścieżki umieszczono również urządzenia służące edukacji przez zabawę, między innymi skocznię, grające cymbały czy koło fortuny.
 Oczko wodne   kolo fortuny

 

 


Ścieżka "Mietiułka"

Rzeka Mietiułka
 Panorama z Garbu Włodawskiego   Na trasie ścieżki

 

Ścieżka rowerowa, długość 21 km. Swój początek ma we wsi Łowiszów, przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno" z wieżą widokową. Ścieżka tworzy pętlę przebiegając przez kompleks stawów w Pieszowoli, a następnie prowadzi wzdłuż rzeki Mietiułka do punktu wyjściowego.

 

Ścieżka "Tropem Przyrody"

Ta mini-ścieżka  edukacyjna przeznaczona jest dla najmłodszych i najstarszych gości Parku, a także dla osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie pokonać dłuższych tras. Mogą ją również  odwiedzić grupy zorganizowane odbywające zajęcia w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN. Ścieżka znajduje się na terenie ogrodu dydaktycznego przy OD-A w Urszulinie i wyposażona jest w urządzenia edukacyjne poświęcone wybranym gatunkom zwierząt oraz atrakcjom przyrodniczym Poleskiego Parku Narodowego. Tutaj można bliżej poznać łosie i ich zwyczaje, bawić się w chowanego z wiewiórkami i łasicami oraz zobaczyć, w jakich domkach mieszkają ptaki. (fot. Anna Myka-Raduj)

Drewniana rzeźba łosia - ścieżka Tropem przyrody
 
 
Oko w oko z aldrowandą pęcherzykowatą
 
Zajęcia edukacyjne na ścieżce
 
Ogród Dydaktyczny PPN

 

 

  
designed by www.vonfio.de

 

 

Ministerstwo Środowiska 

www.ramsar.org  www.natura2000.gdos.gov.pl  www.unesco.pl/nauka/czlowiek-i-biosfera-mab/  Twitter  facebook.com/poleski  Okiem Parkowca  Instagram  Pobierz aplikację mobilną "Urszulin, po pracy Polesie"  Pobierz aplikację mobliną "Urszulin, po pracy Polesie" z iTunes