STRONA GŁÓWNA arrow OCHRONA PRZYRODY arrow Ochrona fauny arrow Ochrona żółwia błotnego
Ochrona żółwia błotnego
 

 

  żółw błotny

Żółw błotny jest gadem wpisanym do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie, prowadzenie  aktywnej ochrony tego gatunku jest więc koniecznością. Działania takie od wielu lat realizowane są w Poleskim Parku Narodowym. Polegają one między innymi na obserwacji żółwic na lęgowiskach, lokalizacji i zabezpieczaniu składanych przez samice złóż jaj przed drapieżnikami.

  W przypadku, gdy okres lata jest chłodny i żółwie nie zdążą wykluć się przed zimą, jaja z zagrożonych złóż przenosi się do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego PPN.Tutaj jaja doinkubowuje się i po wykluciu żółwików opiekuje się nimi przez okres zimy. Maluchy w tym czasie są dokarmiane oraz mierzone i ważone by można było kontrolować ich prawidłowy rozwój. Prowadzone są równocześnie działania w zakresie ochrony biotopu żółwia błotnego polegające na utrzymywaniu odpowiednio wysokiego poziomu wody,  odkrzaczaniu i wykaszaniu, czy odtwarzaniu niewielkich, płytkich zbiorników wodnych-sadzawek w miejscach bytowania żółwi.

 

 

wylęgające się żółwie  
  zabezpieczone_przed drapieżnkami_gniazda

Czynną ochronę żółwia błotnego Park prowadzi od 1998 roku. Jej efektem jest zlokalizowanie do tej pory 510 złóż jaj, z których po hodowli w ośrodku do naturalnego środowiska wypuszczono 2630 małych żółwików. W ten sposób zasila się macierzystą populację i zwiększa szanse na przeżycie maluchów w pełnym niebezpieczeństw środowisku. Prowadzone są także obserwacje i badania naukowe pozwalające pogłębić wiedzę o biologii tego gada. Wiedza ta stanowi podstawę do prowadzenia wszelkich działań ochronnych. W ten sposób przyrodnicy starają się zapobiec zniknięciu na zawsze żółwia błotnego z mapy naszego kraju.

 

 

Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego 

 oozb
W Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego stworzono właściwe warunki doinkubowania żółwi (jest on wyposażony w cieplarki-inkubatory niezbędne w procesie inkubacji). W inkubatorach, jaja żółwi pobrane z gniazd zagrożonych przechodzą końcowy okres inkuba

Młode żółwie, które wyklują się w inkubatorach są hodowane w OOŻB przez okres zimy. Osobniki pochodzące z tego samego złoża umieszczane są w osobnych terrariach napełnionych wodą. Wszystkie żółwie są indywidualnie oznakowane. Żółwie w ośrodku karmione są głownie larwami ochotki, wodzienia i świerszcza domowego.

Ponadto, co pewien czas są one ważone i mierzone metodą Uwe Fritza (długość i szerokość karapaksu, długość i dwie szerokości plastronu oraz wysokość).

  kuwety z żółwikami

  wylęgające się żółwie

  mierzenie
   wypuszczanie żółwi wiosną  

Wiosną, gdy poziom wody w otaczających lęgowiska zbiornikach jest odpowiednio wysoki, a woda nagrzana, małe żółwie po nieprzespanej pierwszej zimie są wypuszczone do naturalnych siedlisk.

  


 

  

 
designed by www.vonfio.de

 

 

Ministerstwo Środowiska 

www.ramsar.org  www.natura2000.gdos.gov.pl  www.unesco.pl/nauka/czlowiek-i-biosfera-mab/  Pinterest  facebook.com/poleski  Okiem Parkowca  Instagram  Pobierz aplikację mobilną "Urszulin, po pracy Polesie"  Pobierz aplikację mobliną "Urszulin, po pracy Polesie" z iTunes