Aktualności

Konkurs Plastyczny - "Krajobrazy Parku w czterech odsłonach"

 

30 maja 2019 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Krajobrazy Parku w czterech odsłonach". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczono podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbył się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego. Po uroczystym wręczeniu nagród, laureaci  wraz z opiekunami udali się na ognisko integracyjne przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu.

 

Marsz na orientację - „Dzień Parków Narodowych”

 

W dniach: 28 i 29 maja 2019 roku na terenie PPN  odbył się Marsz na orientację organizowany z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych. W marszu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Był to marsz na orientację o charakterze zadaniowym. Trasy marszu obejmowały przejścia po terenie Poleskiego Parku Narodowego. Wszystkie trasy prowadziły do wspólnego punktu docelowego.  Po drodze należało jeszcze zaliczyć punkt kontrolny przy polu biwakowym w Babsku  gdzie na uczestników czekały niełatwe zadania. Trzeba było wykazać się wiedzą na temat Polskich Parków Narodowych, a także umieć "zorientować" się wykorzystując kompas.

 Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyła się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam też był czas na wspólną zabawę i ognisko. Podczas dwóch dni marszu mieliśmy łącznie 400 uczestników! Dziękujemy za wspólną zabawę, liczne przybycie i nieszablonowe prezentacje grup na podsumowaniu imprezy w Starym Załuczu.

 

  Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - "Świt na Czaharach"

12 maja 2019 roku odbyła się impreza edukacyjna w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - "Świt na Czaharach”. Uczestnicy wydarzenia mieli wyjątkową okazję poznania uroków ścieżki przyrodniczej „Czahary” o poranku. Zwiedzanie z przewodnikami rozpoczęło się o godzinie 5 rano przy wieży widokowej w miejscowości Zastawie. Grupa wyruszyła w niezwykłą podróż po rozlewiskach Bagna Bubnów. Na zakończenie wycieczki odbyło się wspólne ognisko z kiełbaskami. Dziękujemy  za liczne przybycie i fantastyczną atmosferę podczas spotkania!