Zasady korzystania z Parku

1.  Całość przyrody Parku podlega ochronie. Niedozwolone jest zrywanie roślin, chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie, zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybieranie z nich jaj.

 

2.  Zbieranie grzybów i innych płodów runa leśnego oraz wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Czytaj więcej...