Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poleski Park Narodowy w Urszulinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Czytaj więcej...

Jak dojechać do Parku

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a,

22-234 Urszulin

Czytaj więcej...

Monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY

Teren Poleskiego Parku Narodowego jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Na terenie chronionych ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który tworzą urządzenia do automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów.

Czytaj więcej...

Zasady korzystania z Parku

1.  Całość przyrody Parku podlega ochronie. Niedozwolone jest zrywanie roślin, chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie, zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybieranie z nich jaj.

 

2.  Zbieranie grzybów i innych płodów runa leśnego oraz wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Czytaj więcej...