Fundusz Leśny

 

Dnia 15.12.2023 roku została zakończona Umowa nr MZ.0290.1.15.2023 

Zrealizowano następujące działania:

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ:

1. Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie - 13 prób - 222,30 zł

2. Czyszczenia wczesne - 0,24ha - 177,84 zł

3. Pielęgnowanie gleby - 9,92 ha - 9 332,50 zł

4. Cięcia rekonstrukcyjne - 114,71 m3 - 10 248,00 zł

5. Kontrolne poszukiwania szkodników sosny - 26 prób - 1 778,40 zł

6. Odnowienia luk i przerzedzeń - 26,94 tszt - 25 339,00 zł

7. Poprawki i uzupełnienia - 12,37 tszt - 11 809, 00zł

8. Nowożenie w szkółce leśnej - 69,10 ar - 560,00 zł

9. Wyjęcie, sortowanie, załadunek sadzonek - 51 tszt/ 51 tszt/ 39,15 tszt - 2 019,15 zł

10. Grabienie i siew w szkółce leśnej - 15 ar - 2 445,99 zł

11. Ręczne pielenie i spulchanie gleby w szkółce leśnej - 19,87 ar - 13 551,11 zł

12. Spulchnianie gleby na pasach - 0,80 km - 89,60 zł

13. Melioracje agrotechniczne - 4,90 ha - 5 921,16 zł

14. Wyciskanie rządków siewnych w szkołce leśnej - 15 ar - 115,50zł

15. Dyżury p/poż w PAD - 1477 godz. - 38 500,33 zł 

16. Cięcia stabilizacyjne - 1575,81 m3 - 131 292,00 zł

17. Obserwacje występowania brudnicy mniszki - feromony - 140 szt - 524,81 zł

18. Przygotowanie gleby w szkółce leśnej - 69,10 ar - 1 906,74 zł

19. Porządkowanie terenów przyległych do pasów- 1 ha - 661,20 zł

20. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych - 85,12 m3 - 6 552,00 zł

21. Grodzenie upraw - 2650 mb - 74 200,00 zł

22. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych 1397,73 m3 - 117 600,00 zł

23. Cięcia sanitarne i przygodne - 725,51 mb - 69 705,02 zł

INNE DZIAŁANIA:

24. Remonty urządzeń wodnych - mnichy - 9 szt. - 224 590,01 zł

25. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt - 2033 godz. - 49 166,38 zł

26. Zakup nadajników solarnych dla zółwi błotnych - 12 szt. - 50 953,35 zł

27. Remont infrastruktury turystycznej - pomost pływajacy, 2 wieże widokowe - 69 000 zł

28. Sprzątanie toalet leśnych i zadaszeń turystycznych - 120 usług, serwis toalet przenośnych - 112 serwisów, serwis toalet leśnych - 12 serwiów - 31 520,00 zł

BADANIA NAUKOWE:

29. Wykorzystanie siedlisk leśnych przez zółwie w Poleskim Parku Narodowym - 760 godz. - 42 400,00 zł

30. Ocena znaczenia łęgów oraz innych zbiorowisk leśych Poleskiego Parku Narodowego, stanowiących ekosystemy hydrogeniczne dla liczebności i występowania płazów jako alternatywnej bazy pokarmowej dla wydry - 1450 godz. - 79 125,00 zł

Całkowita kwota dofinasowania działań z funduszu leśnego Lasów Państwowych wyniosła 1 071 306,39 zł

na strone na strone1 sprzęt sarenki2

 bociany3 Grodzenie luk oddz 204f Odnowienie luk oddz.184mx

 Siew nasion w szkółce Wymiana mnichów oddz. 10k Wymiana pomostu pływającego J. Moszne

2023

W dniu 23.06.2023 r. została podpisana umowa nr MZ.0290.1.15.2023 na dofinansowanie działań z Funduszu Leśnego na kwotę 1 146 558,63 zł:

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ:

1. Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie - 13 prób - 222,30 zł

2. Czyszczenia wczesne - 0,24ha - 177,84 zł

3. Pielęgnowanie gleby - 9,92 ha - 9 332,50 zł

4. Cięcia rekonstrukcyjne - 122 m3 - 10 248,00 zł

5. Kontrolne poszukiwania szkodników sosny - 26 prób - 1 778,40 zł

6. Odnowienia luk i przerzedzeń - 26,94 tszt - 25 339,00 zł

7. Poprawki i uzupełnienia - 12,37 tszt - 11 809, 00zł

8. Nowożenie w szkółce leśnej - 69,10 ar - 560,00 zł

9. Wyjęcie, sortowanie, załadunek sadzonek - 51 tszt - 2 019,15 zł

10. Grabienie i siew w szkółce leśnej - 15 ar - 2 445,99 zł

11. Ręczne pielenie i spulchanie gleby w szkółce leśnej - 19,87 ar - 13 551,11 zł

12. Spulchnianie gleby na pasach - 0,80 km - 89,60 zł

13. Melioracje agrotechniczne - 4,90 ha - 5 921,16 zł

14. Wyciskanie rządków siewnych w szkołce leśnej - 15 ar - 115,50zł

15. Dyżury p/poż w PAD - 1465 godz. - 39 207,27zł

16. Cięcia stabilizacyjne - 1563 m3 - 131 292,00 zł

17. Obserwacje występowania brudnicy mniszki - feromony - 140 szt - 524,81 zł

18. Przygotowanie gleby w szkółce leśnej - 69,10 ar - 1 906,74 zł

19. Porządkowanie terenów przyległych do pasów- 100 ha - 661,20 zł

20. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych - 78 m3 - 6 552,00 zł

21. Grodzenie upraw - 2650 mb - 74 200,00 zł

22. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych 1400 m3 - 117 600,00 zł

23. Cięcia sanitarne i przygodne - 1700 mb - 142 800,00 zł

INNE DZIAŁANIA:

24. Remonty urządzeń wodnych - mnichy - 9 szt. - 224 590,01 zł

25. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt - 2000 godz. - 49 166,38 zł

26. Zakup nadajników solarnych dla zółwi błotnych - 12 szt. - 51 202,44 zł

27. Remont infrastruktury turystycznej - pomost pływajacy, 2 wieże widokowe - 70 201,23 zł

28. Sprzątanie toalet leśnych i zadaszeń turystycznych - 120 usług, serwis toalet przenośnych - 112 serwisów, serwis toalet leśnych - 12 serwiów - 31 520,00 zł

BADANIA NAUKOWE:

29. Wykorzystanie siedlisk leśnych przez zółwie w Poleskim Parku Narodowym - 760 godz. - 42 400,00 zł

30. Ocena znaczenia łęgów oraz innych zbiorowisk leśych Poleskiego Parku Narodowego, stanowiących ekosystemy hydrogeniczne dla liczebności i występowania płazów jako alternatywnej bazy pokarmowej dla wydry - 1450 godz. - 79 125,00 zł

 

2022

W dniu 02.12.2022 r.została zakończona realizacja umowy nr EZ.0290.1.15.2022 na dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego działań związanych z gospodarką leśną. Kwota dofinansowania wyniosła 461 427,14 zł.

Zrealizowano następujące działania:

1. Cięcia rekonstrukcyjne i trzebieże wczesne - 371,64 m3. Kwota dofinansowania: 29 079,10 zł.
2. Grodzenie upraw - 3060 mb. Kwota dofinansowania: 79 039,80 zł.
3. Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie - 13 prób. Kwota dofinansowania: 178,49 zł.
4. Zakup feromonów na brudnicę mniszkę - 140 szt. Kwota dofinansowania: 525,21 zł.
5. Poszukiwania szkodników sosny na stałych powierzchniach próbnych - 26 prób. Kwota dofinansowania: 1 536,60 zł.
6. Czyszczenia wczesne - 3,75 ha. Kwota dofinansowania: 2 430 zł.
7. Pielęgnowanie gleby - 7,44 ha. Kwota dofinansowania: 7 585,92 zł.
8. Melioracje agrotechniczne - 6,43 ha. Kwota dofinansowania: 4 861,08 zł.
9. Odnowienia luk i przerzedzeń - 36,03 tys. szt (6,69 ha). Kwota dofinansowania: 25 621,26 zł.
10. Poprawki i uzupełnienia - 5,91 tys. szt. (5,26/1,01 ha). Kwota dofinansowania: 7 659,36 zł.
11. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - przygotowanie gleby 60,48 ar. Kwota dofinansowania: 1 182,14 zł.
12. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - wyorywanie sadzonek - 16,72 ar. Kwota dofinansowania: 415,49 zł.
13. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - nawożenie - 60,48 ar. Kwota dofinansowania: 526,58 zł.
14. Prace mechaniczne w szkólce leśnej - wyciskanie rządków siewnych - 6 ar. Kwota dofinansowania: 41,82 zł.
15. Prace ręczne w szkółce leśnej - wyjęcie, sortowanie i załadunek sadzonek - 48,90 ar. Kwota dofinansowania: 1 808,29 zł.
16. Prace ręczne w szkólce leśnej - grabienie i siew - 6 ar. Kwota dofinansowania: 831,12 zł.
17. Prace ręczne w szkółce leśnej - pielenie ręczne i wzruszenie gleby - 17,39 ar. Kwota dofinansowania: 8 851,84 zł.
18. Zakup sprzętu - kosiarka bijakowa i wyorywacz zagonowy - 2 szt. Kwota dofinansowania: 70 303,11 zł.
19. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD - 1532 h. Kwota dofinansowania: 32 880,15 zł.
20. Porządkowanie terenów przyległych do pasów - 1 ha. Kwota dofinansowania: 530,70 zl.
21. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych - 0,80 km. Kwota dofinansowania: 76,80 zł.
22. Zakup sprzętu przeciwpożarowego - prądownice, tłumice, węże do motopomp, przenośne pojemniki na wodę, opryskiwacze spalinowe - 65 szt. Kwota dofinansowania: 34 169,51 zł.
23. Wykonanie i montaż 13 znaków zakazu - 13 szt. Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł,
24. Wykonanie tablic granicznych i montaż w terenie - 41 szt. Kwota dofinansowania: 47 150,00 zł.
25. Budowa zadaszenia turystycznego - 1 szt. Kwota dofinansowania: 15 375 zł.
26. Wykonanie tablic edukacyjnych i witaczy - 22 szt. Kwota dofinansowania: 54 119,98 zł.
27. Sprzątanie i serwis toalet przenośnych i leśnych, sprzątanie zadaszeń turystycznych: serwis toalet przenośnych - 105 szt., serwis toalet leśnych - 12 szt., sprzątanie zadaszeń - 120 usług. Kwota dofinansowania: 21 647,79 zł.

 

 

W dniu 27.07.2022 r. została podpisana umowa nr EZ.0290.1.15.2022 na dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego następujących działań związanych z gospodarką leśną:

1. Cięcia rekonstrukcyjne i trzebieże wczesne - 373,6 m3 w kwocie 29 279,12 zł.
2. Grodzenie upraw - 3 060,00 mb w kwocie 79 039,80 zł.
3. Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie - 13 prób w kwocie 192,07 zł.
4. Obserwacja występowania brudnicy mniszki - 70 sztuk w kwocie 525,21 zł.
5. Kontrolne poszukiwania szkodników sosny 26 prób w kwocie 1 536,60 zł.
6. Czyszczenia wczesne - 3,75 ha w kwocie 2430,00 zł.
7. Pielęgnowanie gleby - 7,44 ha w kwocie 7 585,92 zł.
8. Melioracje agrotechniczne - 6,43 ha w kwocie 4 861,08 zł.
9. Odnowienia luk i przerzedzeń 36,03 t. szt. w kwocie 25 621,26 zł.
10. Poprawki i uzupełnienia - 5,91 tys. szt. w kwocie 7 659,36 zł.
11. Prace mechaniczne w szkółce leśnej, przygotowanie gleby - 60,48 ar w kwocie 1182,14 zł.
12. Wyorywanie sadzonek - 16,72 ar w kwocie 415,49 zł.
13. Nawożenie - 60,48 ar w kwocie 526,63 zł.
14. Wyjęcie, sortowanie i załadunek sadzonek - 48,9 tys. szt. w kwocie 1808,29 zł.
15. Wyciskanie rządków siewnych - 16,50 ar w kwocie 115,01 zł.
16. Grabienie i siew - 16,50 ar w kwocie 1 683,81 zł.
17. Ręcznie pielenie i wzruszenie gleby na międzyrzędach - 17,39 ar w kwocie 8 851,84 zł.
18. Zakup wyorywacza i kosiarki w kwocie 70 303,11 zł.
19. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD - 1532 godziny w kwocie 32 880,15 zł.
20. Spulchnianie gleby na pasach, porządkowanie - 1 ha w kwocie 607,50 zł.
21. Zakup sprzętu przeciwpożarowego - 65 sztuk (węże, prądownice, tłumice, opryskiwacze, pojemniki na wodę) w kwocie 34 169,51 zł.
22. Znaki zakazu ruchu - 13 sztuk w kwocie 13 416,74 zł.
23. Tablice informacyjno-graniczne - 41 sztuk w kwocie 47 150,00 zł.

oraz na inne działania związane z gospodarką leśną:

1. Budowa zadaszenia turystycznego - 1 sztuka w kwocie 15 375,00 zł.
2. Wykonanie nowych tablic informacyjnych i witaczy - 22 sztuki w kwocie 54 120,00zł.
3. Sprzątanie i serwis toalet, sprzątanie zadaszeń - 120/112/12 usług w kwocie 22 193,40 zł.

Ogółem kwota dofinansowania działań wykonywanych w Poleskim Parku Narodowym wynosi 463 529,04 zł.

 

2021

W dniu 15.12.2021 roku została zakończona realizacja umowy nr EZ.0290.1.15.2021 na dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego, przekazanych przez Lasy Państwowe, działań związanych z gospodarką leśną. Wysokość dofinansowania na realizację zadań wyniosła 356.177,74 zł.

W ramach umowy zrealizowano następujące działania:

 1. Usuwanie gatunków obcych – 3,99 ha. Kwota dofinansowania 3 447,36 zł
 2. Porządkowanie terenów przyległych do pasów – 1,00 ha. Kwota dofinansowania 530,70 zł
 3. Dyżury przeciwpożarowe w PAD – 1 532 h. Kwota dofinansowania 31 827,17 zł
 4. Obserwacja występowania brudnicy mniszki i kornika ostrozębnego – 160 sztuk. Kwota dofinansowania 3 412,02 zł
 5. Kontrolne poszukiwania szkodników sosny- 26 prób. Kwota dofinansowania 1 427,40 zł
 6. Czyszczenia późne – 1,18 ha. Kwota dofinansowania 637,20 zł.
 7. Czyszczenia wczesne – 1,40 ha. Kwota dofinansowania 756,00 zł.
 8. Zakup nasion dębu szypułkowego i bezszypułkowego – 0 kg. Kwota dofinansowania 0 zł.
 9. Spulchnienie gleby na pasach – 800 mb. Kwota dofinansowania 76,80 zł.
 10. Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie – 15 prób. Kwota dofinansowania 205,87 zł
 11. Melioracje agrotechniczne – 1,78 ha. Kwota dofinansowania 1 537,92 zł.
 12. Pielęgnowanie gleby – 7,20 ha. Kwota dofinansowania 6 382,80 zł.
 13. Prace ręczne w szkółce leśnej - grabienie i siew – 0,37 ar. Kwota dofinansowania 422,50 zł.
 14. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - przygotowanie gleby - Kwota dofinansowania 825,36 zł.
 15. Prace ręczne w szkółce leśnej - wyjęcie, sortowanie i załadunek sadzonek - Kwota dofinansowania 416,69 zł.
 16. Prace ręczne w szkółce leśnej - pielenie ręczne, wzruszenie gleby na międzyrzędach: 23 447,71 zł.
 17. Cięcia rekonstrukcyjne – 292,33 m3. Kwota dofinansowania 21 047,76 zł.
 18. Cięcia sanitarne i przygodne – 1 667,20 m3. Kwota dofinansowania 118 801,80 zł.
 19. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - wyorywanie sadzonek – 2,50 ar. Kwota dofinansowania 88 zł.
 20. Odnowienia luk i przerzedzeń – 10,27 tys.szt. Kwota dofinansowania 6007,50 zł.
 21. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - wyciskanie rządków siewnych – 0,37 ar. Kwota dofinansowania 2,07 zł.
 22. Sprzątanie i serwis toalet i zadaszeń turystycznych: 21 557,57 zł.
 23. Remont kładki i mostka na ścieżce przyrodniczo-historycznej "Obóz Powstańczy": Kwota dofinansowania 64 569,54 zł.
 24. Badania naukowe - wpływ bytowania bobra europejskiego na migrację gatunków roślin obcych i inwazyjnych w dolinach rzecznych Poleskiego Parku Narodowego: Kwota dofinansowania 48 750,00zł.

 

 

W dniu 16.07.2021 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.15.2021 na dofinansowanie z Funduszu Leśnego działań związanych z gospodarką leśną. Wysokość dofinansowania na realizację zadań wynosi 401 142,90 zł. 

W ramach umowy będą realizowane następujące działania:

1. Usuwanie gatunków obcych: 3447,36 zł. 

2. Porządkowanie terenów przyległych do pasów: 530,70 zł.

3. Dyżury przeciwpożarowe w PAD: 32174,97 zł.

4. Obserwacja występowania brudnicy mniszki i kornika ostrozębnego: 3412,02 zł.

5. Kontrolne poszukiwania szkodników sosny: 1427,40 zł.

6. Czyszczenia późne: 637,20 zł.

7. Czyszczenia wczesne: 756 zł.

8. Zakup nasion dębu szypułkowego i bezszypułkowego: 3888 zł.

9. Spulchnienie gleby na pasach: 76,80 zł.

11. Melioracje agrotechniczne: 1537,92 zł.

12. Pielęgnowanie gleby: 6382,80 zł.

13. Prace ręczne w szkółce leśnej - grabienie i siew: 2403,12 zł.

14. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - przygotowanie gleby: 884,07 zł.

15. Prace ręczne w szkółce leśnej - wyjęcie, sortowanie i załadunek sadzonek: 416,69 zł.

16. Prace ręczne w szkółce leśnej - pielenie ręczne, wzruszenie gleby na międzyrzędach: 25574,07 zł.

17. Cięcia rekonstrukcyjne: 21047,76 zł.

18. Cięcia sanitarne i przygodne: 154100 zł.

19. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - wyorywanie sadzonek: 88 zł.

20. Odnowienia luk i przerzedzeń: 6007,50 zł.

21. Prace mechaniczne w szkółce leśnej - wyciskanie rządków siewnych: 84 zł.

22. Sprzątanie i serwis toalet i zadaszeń turystycznych: 22741,11 zł.

23. Remont kładki i mostka na ścieżce przyrodniczo-historycznej "Obóz Powstańczy": 64569,54 zł.

24. Badania naukowe - wpływ bytowania bobra europejskiego na migrację gatunków roślin obcych i inwazyjnych w dolinach rzecznych Poleskiego Parku Narodowego: 48750 zł.

 

2020

W dniu 10.12.2020 roku została zakończona realizacja umowy nr EZ.0290.1.15.2020 na dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego, przekazanych przez Lasy Państwowe, działań związanych z gospodarką leśną. Wysokość dofinansowania na realizację zadań wyniosła 728 439,45 zł.

W ramach umowy zrealizowano następujące działania:

1. Usuwanie gatunków obcego pochodzenia – 13,64 ha. Kwota dofinansowania 11 048,40 zł

2. Jesienne poszukiwania szkodników sosny – 26 prób. Kwota dofinansowania 1 326,00 zł

3. Porządkowanie terenów przyległych do pasów – 6,12 ha. Kwota dofinansowania 3 500,03 zł

4. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD – 1518 h. Kwota dofinansowania 30 242,05 zł

5. Grodzenie upraw – 3025 mb. Kwota dofinansowania 79 996,13 zł

6. Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych – 1200 mb. Kwota dofinansowania 115,00 zł

7. Cięcia sanitarne i przygodne – 1864,02 m3. Kwota dofinansowania 134 209,42 zł

8, 9, 10. Prace mechaniczne w szkółce leśnej: orka, bronowanie, spulchnianie, wyorywanie sadzonek. Kwota dofinansowania 3 774,89 zł

11, 12, 13, 14, 15. Prace ręczne w szkółce leśnej: wyjęcie sadzonek, wysiew nasion, ręczne pielenie w rzędach i ręczne wzruszenie gleby na międzyrzędach, zbiór nasion, poszukiwania pędraków w glebie. Kwota dofinansowania 20 503,89 zł

16. Zakup feromonów na brudnicę mniszkę i kornika ostrozębnego i pułapek – 235 sztuk. Kwota dofinansowania 2545,10 zł

17. Cięcia rekonstrukcyjne – 84,73 m3. Kwota dofinansowania 6 100,56 zł

18. Dolesianie luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia – 25,46 tys. szt. Kwota dofinansowania 16 280,22 zł

19. Pielęgnowanie upraw – 3,33 ha. Kwota dofinansowania 2 630,88 zł

20. Nawożenie szkółki – 134 ar. Kwota dofinansowania 894,00 zł

21. Melioracje agrotechniczne – 2,04 ha. Kwota dofinansowania 1 652,40 zł

22. Cięcia stabilizujące – 1332,10 m3. Kwota dofinansowania 95 911,19 zł

23. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych – 29,28 m3. Kwota dofinansowania  2 108,16 zł

24. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych – 438,38 m3. Kwota dofinansowania 31 563,36 zł

25. Remont ogrodzenia szkółki, wykonanie wiaty na sprzęt. Kwota dofinansowania 104 100,00 zł

26. Zakup budek lęgowych dla ptaków – 60 sztuk, zakup karmy dla ptaków – 130 szt. Kwota dofinansowania 3 245,87 zł

27. Tablice informacyjno-graniczne –36 szt. Kwota dofinansowania 35 820,00 zł

28. Modernizacja i konserwacja infrastruktury turystycznej, modernizacja ogrodzenia pola namiotowego i miejsca postojowego, modernizacja i konserwacja wież widokowych. Kwota dofinansowania 65 928,00 zł

29. Modernizacja i konserwacja infrastruktury turystycznej w Obwodzie Ochronnym Łowiszów – modernizacja ogrodzenia pola namiotowego i miejsca postojowego, konserwacja zadaszeń i wieży widokowej. Kwota dofinansowania 74 943,90 zł

W dniu 12.05.2020 została podpisana umowa nr EZ.0290.1.15.2020 na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Lasy Państwowe działań związanych z gospodarką leśną. Wysokość dofinansowania na realizację działań wynosi 761.100,25 zł.

W ramach umowy będą realizowane następujące działania:

 1. Usuwanie gatunków obcego pochodzenia - 13,64 ha
 2. Jesienne poszukiwania szkodników sosny - 26 prób
 3. Porządkowanie terenów przyległych do pasów - 6,12 ha
 4. Pełnienie dyżurów przeciw pożarowych w PAD - 1518 h
 5. Grodzenie upraw - 3025 mb
 6. Spulchnianie gleby na pasach przeciw pożarowych - 1200 mb
 7. Cięcia sanitarne i przygodne - 2271 m3
 8. Prace mechaniczne i reczne w szkółce leśnej - 1,63 ha
 9. Prace ręczne - zbiór nasion - 600 kg
 10. Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki - 15 prób
 11. Zakup feromonów na brudnicę mniszkę i kornika ostrozębnego - 160 sztuk
 12. Dolesianie luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia - 4,41 ha/25,46 tys. szt.
 13. Pielęgnowanie upraw - 3,33 ha
 14. Melioracje agrotechniczne - 2,04 ha
 15. Cięcia stabilizujące - 1355,1 m3
 16. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych - 29,28 m3
 17. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych- 452,4 m3
 18. Remont ogrodzenia szkółki
 19. Remont ogrodzenia szkółki, wykonanie wiaty na sprzęt - 480 mb/1 szt.
 20. Zakup budek lęgowych dla ptaków - 140 szt.
 21. Tablice informacyjno-graniczne - 36 szt.
 22. Modernizacja i konserwacja infrastruktury turystycznej - 12 szt.

 

2019

W dniu 09.12.2019 została zakończona realizacja umowy nr EZ.0290.1.14.2019 na dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego działań związanych z gospodarką leśną. Wysokość dofinansowania na realizację działań wyniosła 402 907,87 zł.

W ramach umowy zrealizowano realizowane następujące działania:

1. Cięcia stabilizujące - 853,45 m3 dofinansowane w kwocie 57 192,20 zł

2. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych - 181,59 m3 dofinansowane w kwocie 12 318,20 zł

3. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych- 681,95 m3 dofinansowane w kwocie 44 792 zł

4. Cięcia sanitarne i przygodne - 1759,41 m3 dofinansowane w kwocie 117 833,34 zł

5. Melioracje agrotechniczne - 4,71 ha dofinansowane w kwocie 3 052,08 zł

6. Wyprzedzające działania przygotowanie gleby - 2,15 ha dofinansowane w kwocie 1393,2 zł

7.Dolesianie luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia - 22,24 tys. szt. dofinansowane w kwocie 23 757,10 zł

8. Czyszczenia wczesne - 7,93 ha dofinansowane w kwocie 3 853,98 zł

9. Czyszczenia późne - 0,10 ha dofinansowane w kwocie 48,60 zł

10. Usuwanie gatunków obcego pochodzenia - 9,27 ha dofinansowane w kwocie 7 208,35 zł

11. Pielęgnowanie upraw - 2,64 ha dofinansowane w kwocie 2 423,52 zł

12, 13, 14, 15,16. Prace mechaniczne i ręcze w szkółce leśnej: nawożenie, siewy, ręczne pielenie, ręczne wzruszenie gleby - 1,63 ha dofinansowane w kwocie 16  701,97 zł

18. Grodzenie upraw - 2002 mb dofinansowane w kwocie 49 249,20 zł

19. Zakup feromonów na brudnice mniszkę i kornika ostrozębnego - 160 szt. dofinansowane w kwocie 7 938,69 zł

20. Jesienne poszukiwania szkodników sosny - 26 prób dofinansowane w kwocie 1 146,60 zł

21. Kontrole poszukiwania pędraka w glebie - 30 prób dofinansowane w kwocie 330,75 zł

22. Spulchnianie gleby na pasach przeciw pożarowych - 1200 mb dofinansowane w kwocie 142,56 zł

23. Porządkowanie terenów przyległych do pasów - 6,12 ha dofinansowane w kwocie 3 348 zł

24. Pełnienie dyżurów przeciw pożarowych w PAD - 1525 h dofinansowane w kwocie 24 829,53 zł

25. Uzupełnienie infrastruktury na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik"  - 21 szt. dofinansowane w kwocie 25 350 zł


 

 

W dniu 17.07.2019 została podpisana umowa nr EZ.0290.1.14.2019 na dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego działań związanych z gospodarką leśną. Wysokość dofinansowania na realizację działań wynosi 457 573,77 zł.

W ramach umowy będą realizowane następujące działania:

1. Cięcia stabilizujące - 853,4 m3

2. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych - 181,5 m3

3. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych- 664,4 m3

4. Cięcia sanitarne i przygodne - 2448 m3

5. Melioracje agrotechniczne - 4,71 ha

6. Wyprzedzające działania przygotowanie gleby - 2,15 ha

7.Dolesianie luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia - 22,24 tys. szt.

8. Czyszczenia wczesne - 7,93 ha

9. Czyszczenia późne - 0,10 ha

10. Usuwanie gatunków obcego pochodzenia - 9,27 ha

11. Pielęgnowanie upraw - 2,64 ha

12.Prace mechaniczne w szkółce leśnej - 1,63 ha

13. Prace ręczne w szkółce leśnej - 1.63 ha

14. Grodzenie upraw - 2002 mb

15. Zakup feromonów na brudnice mniszkę i kornika ostrozębnego - 160 szt.

16. Jesienne poszukiwania szkodników sosny - 26 prób

17. Kontrole poszukiwania pędraka w glebie - 15 prób

18. Spulchnianie gleby na pasach przeciw pożarowych - 1200 mb

19. Porządkowanie terenów przyległych do pasów - 6,12 ha

20. Pełnienie dyżurów przeciw pożarowych w PAD - 1525 h

21. Uzupełnienie infrastruktury na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik"  - 21 szt.

 

2018 rok 

 

Umowa nr EZ.0290.1.25.2018 została zakończona. Zrealizowano dwa projekty badawcze:

1. "Chrząszcze i ich wczesne stadia rozwojowe związane z drewnem wilgotnych środowisk leśnych Poleskiego Parku Narodowego" kwota dofinansowania 200 657,87 zł

2. " Preferencje siedliskowe i liczebność gatunków ptaków wymagających ochrony wynikającej z wyznaczenia Obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym" kwota dofinansowania 79 950,00 zł

Umowa nr EZ.0290.1.26.2018 została zakończona. Zrealizowano następujące działania:

1. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych. Kwota dofinansowania 17 551,00 zł

2. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych polegające na regulacji składu gatunkowego i struktury wiekowej w drzewostanach fazy optymalnej. Kwota dofinansowania 52 254,04 zł

3. Cięcia stabilizujące - trzebieże wczesne. Kwota dofinansowania 9 921,12 zł

4. Cięcia stabilizujące - trzebieże późne.  Kwota dofinansowania 75 026,80 zł

5. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady oraz grzyby. Kwota dofinansowania 130 030,00 zł

6. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń późnych. Kwota dofinansowania 511,49 zł

7. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń wczesnych. Kwota dofinansowania 483,84 zł

8. Ograniczenie występowania gatunków obcego pochodzenia. Kwota dofinansowania 8 995,10 zł

9. Przygotowanie podłoża do podsadzeń. Kwota dofinansowania 345,60 zł

10. Pielęgnacja podsadzeń - wykaszanie chwastów wokół sadzonek. Kwota dofinansowania 480,60 zł

11. Wykonanie uzupełnień. Kwota dofinansowania 252,72 zł

12. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Kwota dofinansowania 1 406,81 zł

13. Hodowla materiału nasadzeniowego - przygotowanie gleby. 2 383,34 zł

14. Hodowla materiału nasadzeniowego - wysiew roślin motylkowych. 568,80 zł

15. Hodowla materiału nasadzeniowego - zakup nasion i siew. 6 463,52 zł

16. Hodowla materiału nasadzeniowego - ochrona wschodów siewek i sadzonek przed nadmierną konkurencją ze strony chwastów. 3 881,96 zł

17. Konserwacja zbiornika na wodę na szkółce leśnej. Kwota dofinansowania 2 165,00 zł

18. Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowanych przez zwierzynę łowną. Kwota dofinansowania 16 142,22 zł

19. Kontrolne poszukiwania na stałych powierzchniach próbnych owadów szkodliwych dla sosny. Kwota dofinansowania 1 068,60zł

20. Obserwowanie występowania brudnicy mniszki na wywieszonych pułapkach zapachowych. Kwota dofinansowania 641,20 zł

21. Kontrolne poszukiwania pędraków na szkółce leśnej. Kwota dofinansowania 154,06 zł

22. Spulchnianie gleby na pasach p.poż. Kwota dofinansowania 115,00 zł

23. Usuwanie suchych gałęzi na pasach p.poż. Kwota dofinansowania 3 099,97 zł

24. Pełnienie dyżurów p.poż w PAD. Kwota dofinansowania 23 281,80 zł

25. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt - codzienna opieka nad zwierzętami, opieka weterynaryjna, pokarm dla zwierząt. Kwota dofinansowania 54 262,52 zł

Ogółem kwota dofinansowania wyniosła 411 487,11 zł

 

 

W dniu 10.08.2018r. zostały podpisane dwie umowy na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację następujących działań:

Umowa nr EZ.0290.1.26.2018  - kwota dofinansowania 439 849,14 zł obejmuje:

 

1. Cięcia pielęgnacyjne

2. Wykonanie poprawek i uzupełnień

3. Dolesienia luk i przerzedzeń

4. Ograniczenie występowania gatunków obcego pochodzenia

5. Pielęgnowanie podsadzeń

6. Hodowlę materiału sadzeniowego

7. Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych

8. Zakup feromonów

9. Jesienne poszukiwania szkodników sosny i kontrolne poszukiwania pędraków w szkółce leśnej

10. Konserwację zbiornika na wodę na szkółce

11. Spulchnianie gleby na pasach ppoż. oraz porządkowanie terenu przy pasach

12. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD

13. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

 

Umowa nr EZ.0290.1.25.2018 – kwota dofinansowania 294 638,26 zł obejmuje prowadzenie badań naukowych:

 

1. Chrząszcze i ich wczesne stadia rozwojowe związane z drewnem wilgotnych środowisk leśnych Poleskiego Parku Narodowego

3. Preferencje siedliskowe i liczebność gatunków ptaków wymagających ochrony wynikającej z wyznaczenia obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym

 

 

2017 rok

 

Do dnia 15 grudnia 2017 umowy EZ.0290.1.28.2017 oraz EZ.0290.1.29.2017, pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowań z Funduszu Leśnego na realizację działania „Czynna Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2017 r." oraz na realizację przedsięwzięcia badawczego „Owady myrmekofilne gniazd wybranych gatunków mrówek leśnych Poleskiego Parku Narodowego” zostały zrealizowane.

 

W ramach umowy dotyczącej ochrony ekosystemów leśnych, wykonane zostały następujące działania:

1. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Zawadówce i w Starym Załuczu - codzienna opieka nad zwierzętami, opieka weterynaryjna oraz pokarm dla zwierząt.

2. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych,

3. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń późnych,

4. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych,

5. Cięcia rekonstrukcyjne,

6. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady i grzyby, złomów, wiatrołomów w drzewostanach młodszych i starszych klas wieków,

7. Pielęgnacja podsadzeń,

8. Cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń wczesnych,

9. Ograniczenie występowania gatunków obcego pochodzenia - usuwanie czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, robinii akacjowej,

10. Przygotowanie podłoża do odnowień,

11. Podsadzenia gatunków właściwych leśnym zbiorowiskom - wykonanie poprawek, dolesianie luk i przerzedzeń,

12. Hodowla materiału nasadzeniowego drzew i krzewów w szkółce leśnej - przygotowanie gleby, wyoranie sadzonek, wyjęcie, sortowanie i liczenie sadzonek, szkółkowanie, spulchnianie gleby na miedzyrzędach i pielenie w rzędach, ręczny wysiew nasion,

13. Grodzenie upraw siatką leśną,

14. Poszukiwania szkodników sosny na stałych partiach kontrolnych,

15. Wykładanie i korowanie pułapek na cetyńca,

16. Zakup feromonów na brudnice mniszkę,

17. Budowa toalety leśnej,

18. Spulchnianie gleby na pasach p.poż, oczyszczanie pasów p.poż.

19. Remont dróg p.poż.

20. Pełnienie dyżurów p.poż. w PAD,

21. Ustawienie nowych tablic informacyjnych i granicznych,

20. Zakup równiarki, szufli oraz ładowacza,

 

Kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego na wyżej wymienione działania wyniosła 1 070 863,71 zł,

 

Zrealizowano przedsięwzięcie badawcze „Owady myrmekofilne gniazd wybranych gatunków mrówek leśnych Poleskiego Parku Narodowego”. Wyznaczono punkty badawcze, zebrano materiał, sporządzono dokumentację fotograficzną, wyselekcjonowano i oznaczono materiał badawczy z pobranych prób. Prowadzono hodowle laboratoryjne. Opracowano graficzną dokumentację morfologii wczesnych stadiów rozwojowych dla 4 gatunków symbiontów. Przygotowano manuskrypt do publikacji.

 

 

Kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego na wyżej wymienione działania wyniosła 164 791,54 zł,

 

Dnia 21 sierpnia 2017 roku zawarte zostały umowy nr EZ.0290.1.28.2017 oraz EZ.0290.1.29.2017, pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowań z Funduszu Leśnego na realizację działania „Czynna Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2017 r." oraz na realizację przedsięwzięcia badawczego „Owady myrmekofilne gniazd wybranych gatunków mrówek leśnych Poleskiego Parku Narodowego”.  Działania z zakresu ekosystemów leśnych obejmują zadania dotyczące hodowli i ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego obejmuje również prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Zawadówce (ssaki) i w Starym Załuczu (ptaki) oraz uzupełnienie infrastruktury turystycznej. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 504 012, 02 zł.

Przedsięwzięcie badawcze będzie realizowane w kooperacji z UMCS Lublin. Jest to kontynuacja badań z 2016 roku. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wynosi 230 708, 16 zł.

 

2016 rok

Dnia 31 sierpnia 2016 roku zawarta została umowa nr EZ.0290.1.27.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowania z Funduszu Leśnego na realizację działania "Czynna Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2016 r." Działania obejmują zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenia Ośrodka rehabilitacji zwierząt. Ponadto działanie obejmuje wdrożenie i uzupełnienie w Poleskim Parku Narodowym systemu informatycznego. Wysokość dofinansowania wynosi 623 552, 91 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania:

1. Z zakresu hodowli lasu - prace na szkółce leśnej, poprawki i dolesianie luk, pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne,  usuwanie gatunków obcych, przygotowanie powierzchni do nasadzeń - melioracja agrotechniczna.

2. Z zakresu ochrony lasu - grodzenie upraw, wykładanie i korowanie pułapek klasycznych, zakup feromonów na brudnicę mniszkę oraz jesienne poszukiwania szkodników sosny.

3. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej -  pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD, mineralizacja pasów ppoż. oraz oczyszczanie pasów i terenów przyległych do pasów ppoż. z materiałów łatwopalnych. 

4. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

5. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i stabilizujących:

- cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych i późnych;

- wykonanie cięć przygodnych w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku;

6. Wdrożenie i uzupełnienie w Poleskim Parku Narodowym systemu informatycznego

Zamówienie obejmowało:

- dostawa i instalacja systemu do prowadzenia zadań ochronnych w ekosystemach Parku,

- dostawa i instalacja zintegrowanego systemu monitoringu przyrodniczego,

- dostawa komputerów terenowych - rejestratorów MOTOROLA TC 75 - 7 szt.

- dostawa drukarek mobilnych ZEBRA ZQ 520 - 7 szt.

- dostawa i instalacja oprogramowania do rejestratorów - 6 szt.

- dostawa i instalacja mobilnego opracowania GIS dla konserwatorów obwodów ochronnych - 6 licencji,

- dostawa i instalacja mobilnego opracowania GIS dla dyrektora, zastępcy i konserwatora obrębu ochronnego - 1 licencja na trzy stanowiska,

 

31 sierpnia również została zawarta umowa  nr EZ.0290.1.21.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym a Poleskim Parkiem Narodowym na prowadzenie badań naukowych "Owady myrmekofilne gniazd wybranych gatunków mrówek leśnych Poleskiego Parku Narodowego. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na przeprowadzenie badań naukowych wynosi łącznie 121 337,16 zł.

W ramach działania zostały zrealizowane badania naukowe w roku 2016 r.

Z przeprowadzonych badań został przedstawiony raport, Autorzy opracowania: prof. dr hab. Bernard Staniec, dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj oraz dr Mirosław Zagaja. Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące metodyki prowadzonych badań, stanowisk badawczych a także wstępne wnioski z przeprowadzonych badań. Raport dostępny jest u pracownika naukowego PPN dr Szymona Kolasy.

2015 rok

Dnia 24 listopada zakończona została realizacja zadania "Ochrona ekosystemów leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2015 roku", zgodnie z umową nr: EZ.0290.1.13.2015

W ramach zadania zostały zrealizowanie następujące działania:

1. Z zakresu hodowli lasu - prace na szkółce leśnej, poprawki i uzupełnienia, dolesianie luk, zalesienia, pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i usuwanie gatunków obcych.

2. Z zakresu ochrony lasu - grodzenie upraw, wykładanie i korowanie pułapek klasycznych, zakup feromonów na brudnicę mniszkę oraz jesienne poszukiwania szkodników sosny.

3. Z zakresu wymiany istniejącej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" - wymiana istniejącej kładki, zaprojektowanie i wykonanie nowej kładki, wymiana ogrodzenia wokół miejsca postojowego, wymiana drewnianego zadaszenia turystycznego, wykonanie nowego pomostu pływającego

4. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej - remont dojazdów przeciw pożarowych, pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD, mineralizacja pasów ppoż., zakup sprzętu ppoż.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Leśnego wyniosła 769 622,82 zł

 

Pomost pływający

 

Dnia 14 maja 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowania z Funduszu Leśnego, na realizacje działania "Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2015 roku".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

1. Prace z zakresu hodowli lasu - prace szkółkarskie, nasadzenia, pielęgnowanie lasu

2. Prace z zakresu ochrony lasu - grodzenia upraw, jesienne poszukiwania szkodników sosny, korowanie pułapek klasycznych, zakup feromonów

3. Prace z zakresu wymiany infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" - kładki, zadaszenie, pomost pływający

4. Prace z zakresu ochrony ppoż. - remont dojazdów ppoż., dyżury w punkcie alarmowo dyspozycyjnym, zakup sprzętu ppoż., mineralizacja pasów ppoż.

Wysokość dofinansowania na zrealizowanie całego zadania wynosi 883 141, 63 zł

2014 rok 

Dnia 9 maja 2014 roku Poleski Park Narodowy zawarł umowę nr: ZP-4/14 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację zadania " Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące działania: 

1. Prace na szkółce leśnej;

2. Prace z zakresu hodowli i ochrony lasu;

3. Usuwanie gatunków obcych;

4. Grodzenie upraw siatką leśną;

5. Ochrona przed szkodnictwem;

6. Zakup sprzętu dla Straży Parku;

7. Zakup sprzętu ppoż.;

8. Zakup samochodu terenowego do celów ochrony ppoż;

Dnia 18 listopada, zostało zakończone zadanie pod nazwą : "Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego". W ramach zadania wykonano następujące działania :

1. Wykonanie prac mechanicznych i ręcznych w szkółce leśne na powierzchni 1,63ha;

2. Wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu  na powierzchni 2,51ha;

3. Melioracje agrotechniczne na powierzchni 0,65ha;

4. Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów w uprawach na powierzchni 21ha;

5. Usuwanie gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej i dębu czerwonego) na powierzchni 16,36ha;

6. Czyszczenia późne na powierzchni 0,60 ha;

7. Grodzenie upraw - 1300mb, powierzchnia, 2,05 ha;

8. Jesienne poszukiwania szkodników sosny, na 44 stałych partiach kontrolnych;

9. Wykładanie i korowanie pułapek klasycznych na cetyńca - 190 szt.;

10. Zakup feromonów na brudnice mniszkę i drwalnika - 170szt. ;

11. Zakup sprzętu dla Straży Parku ( aparat fotograficzny ze statywem i dyskiem przenośnym, 4 latarki Fenix z akumulatorami i ładowarkami);

12. Zakup samochodu terenowego do celów ppoż. z hakiem do przyczep i wciągarką oraz zakup przyczepy z agregatem gaśniczym;

13. Zakup sprzętu ppoż. ( pilarka łańcuchowa 1szt, tłumica- 5szt., hydronetka plecakowa - 5szt., szpadle 5-szt.)

14. Zakup i ustawienie dwóch szlabanów;

Całkowita kwota zadania  finansowanego ze środków Funduszu Leśnego wyniosła 263 810,82 zł

 

Wartość umowy  - 288 662 zł.

Zadania zostaną zrealizowane do dn. 8 grudnia 2014 roku.

 

 

2013 rok

Dnia 24 maja 2013 roku Poleski Park Narodowy zawarł umowę nr: ZP-11/13 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację zadania „Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące działania:

1. Ochrona przed szkodnictwem;

2. Remont dojazdów pożarowych;

3. Prace z zakresu hodowli i ochrony lasu;

4. Wymiana starej i wykonanie nowej kładki na ścieżce przyrodniczej Spławy.

Wartość umowy - 958 530,35 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do dn. 9 grudnia 2013 roku.

W dniu 5 grudnia 2013 roku zostało zakończone zadanie "Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego", sfinansowane z Funduszu Leśnego. Wykorzystana kwota dotacji wyniosła 888602,59 zł.

W ramach zadania został zakupiony sprzęt służący do ochrony przed szkodnictwem:

- fotopułapki 4 sztuki,

- lornetki 3 sztuki,

- kamera termowizyjna,

- laptop.

W ramach ochrony przeciwpożarowej wykonano remonty dojazdów pożarowych na odcinku 3 750 mb.

Ponadto przeprowadzono zabiegi z zakresu hodowli lasu:

- wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów na powierzchni 11,53 ha,

- melioracje agrotechniczne na powierzchni 4,55 ha,

- pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów w uprawach na powierzchni 28,92 ha,

- usuwanie gatunków obcych na powierzchni 30,38 ha,

- czyszczenie wczesne na powierzchni 4,40 ha,

- czyszczenie późne na powierzchni 9,75 ha.

Zabiegi z zakresu ochrony lasu:

- grodzenie upraw o powierzchni 5,07 ha siatką leśną,

- jesienne poszukiwania szkodników sosny na 44 partiach kontrolnych,

- wykładanie i korowanie pułapek klasycznych w ilości 190 sztuk,

- zakup feromonów na drwalnika paskowanego i brudnicę mniszkę w ilości 165 sztuk,

W ramach zadania dokonano także, wymiany starej kładki oraz zaprojektowano i wykonano nową kładkę o długości 4 165 mb na ścieżce przyrodniczej "Spławy".