UNESCO "MAB"

Międzynarodowy program "Człowiek i Biosfera"

 

W 1971 roku UNESCO zapoczątkowało Międzynarodowy Program "Człowiek i Biosfera" (Man and Biosphere – MAB), którego celem jest kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą. Metodą realizacji tego zamierzenia jest tworzenie międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery. (więcej)

 


Transgraniczny Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie"

 

W 2002 roku Poleski Park Narodowy stał się częścią światowej sieci rezerwatów biosfery jako część Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" utworzonego w Polsce. Analogiczne działania podjęto po stronie ukraińskiej - powstał "Szacki" Rezerwat Biosfery, oraz po białoruskiej - tu powstał Rezerwat Biosfery "Nadbużańskie Polesie". Dało to asumpt do starań o utworzenie rezerwatu biosfery o charakterze transgranicznym.

Obradująca w dniach 9-13 lipca 2012 r. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Programu "MAB" UNESCO na spotkaniu w Paryżu włączyła na listę rezerwatów biosfery 20 nowych obszarów, w tym dwa transgraniczne. Jednym z nich jest Transgraniczny Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie" obejmujący obszary w Polsce, na Białorusi i Ukrainie dotychczas funkcjonujące jako odrębne (krajowe) rezerwaty biosfery.

Mapa TRB Polesie Zachodnie

Porozumienie międzyrządowe w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" - wersje językowe: PL, UA, RU

Porozumienie o współpracy między Poleskim Parkiem Narodowym, Republikańskim Rezerwatem Polesie Nadbużańskie i Szackim Przyrodniczym Parkiem Narodowym w ramach Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO MAB "Polesie Zachodnie" - wersje językowe: PL, UA, RU

 

Szczegółowy opis Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie":

Część Polska TRB "Polesie Zachodnie"

Українська частина Транскордонного Біосферного Резервату «Західне Полісся» - UA

Rezerwat Republikański „Nadbużańskie Polesie” - PL

Республиканский заказник «Прибужское Полесье - RU