System zakupu biletów

 

Wszystkim odwiedzającym Poleski Park Narodowy przypominamy, że wstęp na ścieżki przyrodnicze: "Dąb Dominik", "Perehod", "Spławy" , "Obóz Powstańczy"  oraz udostępnienie Muzeum PPN w Starym Załuczu są płatne.

Najlepiej bilety wstępu zakupić online za pośrednictwem strony: www.eParki.pl

Zakupu biletów można również dokonać w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszulinie, ul. Lubelska 3a

Od 1 kwietnia do 31 października

codziennie w godz.

8.00 – 20.00 

Od 1 listopada do 31 marca

poniedziałek – piątek w godz. 

7.00 – 15.00

oraz w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu, Stare Załucze 8

Od 1 kwietnia do 31 października

poniedziałek – piątek w godz.

8.00 – 16.00

 

sobota – niedziela w godz.

9.00 – 17.00

Opłaty za bilety można  także dokonać przelewem na konto bankowe:

Poleski Park Narodowy
nr rach. BGK O/Lublin 10 1130 1206 0028 9151 1720 0005

 

Na druku wpłaty (przelewu) proszę podać dane wpłacającego, wyszczególnienie rodzaju i ilości biletów, a także datę ważności biletu (planowany pobyt na ścieżce). W przypadku kontroli biletów na ścieżce należy okazać wydrukowane potwierdzenie przelewu.

 

 Szczegółowy cennik i regulamin dostępny tutaj: link