NFOŚiGW

Przedsięwzięcia realizowane z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Wartość przedsięwzięcia (zł)

Wartość wsparcia finansowego NFOŚiGW (zł)

1

Czynna ochrona ptaków w Poleskim Parku Narodowym-etap I: ptaki drapieżne, sowy i bocian czarny

2006-2008

208375,54

176675,54

2

Ochrona wodniczki w Poleskim Parku Narodowym wykup gruntów  

2008

43100,00

43100,00

3

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu

2008

12600,00

12600,00

4

Zakup wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych w Poleskim Parku Narodowym

2008

179000,00

179000,00

5

Ochrona roślin rzadkich w Poleskim Parku Narodowym

2008

18900,00

18900,00

6

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2008

6200,00

5500,00

7

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2008

568600,00

525400,00

8

Usuwanie z obszaru Poleskiego Parku Narodowego wyrobów zawierających azbest

2008

72900,00

53600,00

9

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2008-2009

712300,00

615400,00

10

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego - część inwestycyjna

2009

337700

337700

11

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2009

327000

266000

12

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2009

34800

28100

13

Aktywna edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2009

296400

177700

14

Międzynarodowa konferencja: „Przyszłość krajobrazów hydrogenicznych w Rezerwatach Biosfery Europy” w Poleskim Parku Narodowym

2010

74930

57530

15

Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym

2010

945000

931200

16

Ochrona ekosystemów leśnych Poleskiego Parku Narodowego

2010

127200

113200

17

Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych Poleskiego Parku Narodowego

2010

316000

316000

18

Ochrona ekosystemów wodnych Poleskiego Parku Narodowego

2010

351000

351000

19

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego przed pożarami

2010

139000

125000

20

Udostępnianie walorów przyrodniczych w Poleskim Parku Narodowym

2010

340000

340000

21

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2010-2011

1479400

1070100

22

Wykup gruntów prywatnych w Poleskim Parku Narodowym

2011

163517,61

163517,61

23

Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego

2011

743282,12

685145,22

24

Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – I etap

2011/2012

249892,00

199892,00

25

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym w 2011 r.

2011

118735,23

93113,31

26

Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w 2012 roku

2012

792795,50

722941,39

27

Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – II etap

2011/2012

287381,24

287381,24

28

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym w 2012 roku

2012

911310,29

864340,55

29

Ochrona fauny i monitoring ptaków Poleskiego Parku Narodowego w 2013 r. - kontynuacja

2013

124215,10

111363,20

30

Utrwalanie uzyskanych efektów ekologicznych w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego w 2013r.

2013

401952,20

272578,92

31

Łagodzenie skutków antropopresji w Poleskim Parku Narodowym

2013

153000,00

137700,00

32

Utrzymanie bioróżnorodności w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego poprzez działania edukacji ekologicznej

2013

403984,21

276893,72

33

Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015

2013

9840,00

9840,00

34

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2013 roku – wykonanie prawa pierwokupu

2013

131088,55

131088,55

35

Utrzymanie bioróżnorodności w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego poprzez działania edukacji ekologicznej

2013-2014

403984,21

145198,86

36

Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015

2013-2015

253389,68

243549,68

37

Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w latach 2014-2015

2014-2015

561375,79

561375,79

38

Wykorzystanie walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w jego udostępnianiu jako przykład zrównoważonego rozwoju obszarów

Natura 2000

2014

340685,65

340685,65

39

Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN

2014

847133,99

 

611889,00

 

40

Wykup gruntów w PPN w 2014 roku – wykonanie prawa pierwokupu

2014

43232,46

43232,46

41

Wykup gruntów w PPN – wykonanie prawa pierwokupu

2014

30746,98

30746,98

42

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu we wsi Łomnica

2014

65953,25

65953,25

43

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu - działki we wsi Olszowo

 

2014

71330,74

67764,20

44

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Zawadówka

2014

15834,84

15043,10

45

Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015

2015

232147,11

170950,32

46

Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w latach 2014-2015

2015

148757,88

148624,21

47

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2015 r. - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Dominiczyn

2015

36.640,98

36.640,98

48

Termomodernizacja budynku ODA w Urszulinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w ODM w Starym Załuczu

2015-2016

1330230,00

945.000,00

49

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2016 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Łomnica – działka 223

2016

23.467,19

22.000,00

50

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2017  - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Zbójno – działka 394

2017

16.713,40

16.713,40

51

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2017 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Wytyczno – działka 2032/2

2017 141.130,37 141.130,37