Aktualności

Wakacje w Parku

Zapraszamy serdecznie na wakacyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży!

„Wakacje w Parku” – letnie dni otwarte PPN.

Zajęcia są bezpłatne

i odbędą się na terenie Poleskiego Parku Narodowego

w dniach 15-19 lipca 2019 r.

Start: godzina 10.00, koniec zajęć o 14.00

 

Na zajęcia będą składały się: prelekcje przyrodnicze, zajęcia w terenie,

gry i zabawy o tematyce przyrodniczej, a także wycieczki.

Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki.

 

Dla uczestników zajęć zapewniamy posiłek (drugie śniadanie).

Część zajęć odbywać się będzie w terenie, prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci (czapki, obuwie na zmianę itp.,).

 

 

Więcej informacji dot. Zajęć można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku: nr tel:

82 5713 071 w. 83

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty "Przyroda Polesia"

W dniach 13-15 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty "Przyroda Polesia"

Były to dwudniowe warsztaty  w formie sesji wykładowej i zajęć terenowych.

 

 W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

-        Zrównoważony rozwój – co to jest?

-        Obszary prawem chronione w Polsce - dlaczego i po co trzeba je tworzyć?

-        Gospodarowanie na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie ich udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

-        Zachowanie przyrodniczego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń to obywatelski obowiązek każdego z nas – walory przyrodniczo-krajobrazowe Poleskiego Parku Narodowego i Polesia.

-        Infrastruktura edukacyjno-turystyczna Poleskiego Parku Narodowego – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach prawem chronionych.

 

Celem realizacji warsztatów było:

-        Zapoznanie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie udostępniania dla turystyki i edukacji obszarów prawem chronionych

-        Kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie społeczeństwa z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, oraz ukazanie znaczenia tych obszarów dla rozwoju gminy, województwa i kraju w zakresie turystyki i edukacji;

-      Uzyskanie akceptacji społeczności dla istnienia obszarów prawem chronionych i możliwości ich społecznego wykorzystania w turystyce przyrodniczej przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-      Zachęcanie do aktywnego, ale jednocześnie zgodnego z naturą, wykorzystania czasu wolnego na obszarach Parków Narodowych, poprzez kształtowanie proekologicznej motywacji i ukazanie walorów tych obszarów,

-      Ukazanie sposobu gospodarowania na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody;

-        Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych i zasobach obszarów chronionych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego.

 

W warsztatach wzięło udział łącznie 70 osób. Dziękujemy za duże zainteresowanie, przybycie i fantastyczną atmosferę podczas warsztatów.

 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody

W dniach 10-11 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia edukacyjne: Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody. Podczas dwóch dni zajęć, 240 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, pod okiem pracowników Parku odkrywało uroki PPN. Pierwszego dnia wybraliśmy się na ścieżkę dydaktyczną "Czahary" gdzie uczestnicy mieli wiele interesujących gier i zabaw oraz konkurencji do pokonania. Drugiego dnia wraz z przedszkolakami i uczniami klas 0 wybraliśmy się do Muzeum PPN w Starym Załuczu. Tam poprzez zabawę uczyliśmy najmłodszych o przyrodzie Parku. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe upominki, a całość imprezy zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.