Aktualności

„Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”

Zapraszamy serdecznie na wakacyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży!

 „Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”

-zajęcia terenowe czynnie angażujące w ochronę przyrody realizowane w ramach letnich dni otwartych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia są bezpłatne

i odbędą się na terenie Poleskiego Parku Narodowego

w dniach

09-13 lipca 2018 r.

Start: godzina 10.00

Na zajęcia będą składały się: prelekcje przyrodnicze, zajęcia w terenie,

gry i zabawy o tematyce przyrodniczej, a także wycieczki.

Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki.

Dla uczestników zajęć zapewniamy ciepły posiłek.

Część zajęć odbywać się będzie w terenie, prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci

(czapki, obuwie na zmianę itp.,).

 
Więcej informacji dot. Zajęć można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku:
 
nr tel.: 82 5713 071 w. 43 lub 48,
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

„Dni żółwia” – marsz na orientację

 

W dniach: 28 i 29 maja 2018 roku na teranie PPN  odbyła się impreza edukacyjna:  „Dni żółwia” – marsz na orientację

                Rajd / marsz na orientację poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Był to typowy rajd / marsz na orientację o charakterze zadaniowym, otwarty, o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczoną wcześniej trasą w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

„Dni żółwia” - marsz na orientację rozpoczęły się w różnych, wybranych przez startujące grupy miejscach. Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam też był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy było uświadomienie odbiorcom o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk w celu zapewnienia ich przetrwania oraz rozbudzenie wśród młodzieży wrażliwości na przyrodę.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja czyli datę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.

Poleski Park Narodowy powstał 1 maja 1990 roku. Był to pierwszy w Polsce park narodowy o charakterze wodno – torfowiskowym. Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata. Różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują jedynie w tym regionie Polski. Park jest ostoją dla tak niezwykłych gatunków jak wodniczka czy żółw błotny. Różnorodność biologiczna to nasz wspólny skarb tylko razem możemy ją chronić.