Aktualności

Noc Muzeów w Poleskim PN

Poleski Park Narodowy zaprasza na tegoroczną edycję "Nocy Muzeów w PPN"

27 maja 2017 roku

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu.

Start o  godzinie 20.00

Wstęp wolny!

Zwiedzanie podczas "Nocy Muzeów" będzie odbywało się w dwóch grupach:

I grupa - start o godzinie 20.00

II grupa - start o godzinie 20.30

Na zwiedzających czekają niemałe atrakcje.

Całość wydarzenia zakończy wspólne ognisko pod gwiazdami.

Zapraszamy serdecznie!

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017 - laureaci etapu okręgowego

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie serdecznie zapraszają laureatów etapu okręgowego ze szkół podstawowych i gimnazjów na finał Konkursu o Poleskim Parku Narodowym.

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy do Urszulina  7  czerwca 2017  g.10.00

ul. Lubelska 3a, 22-243 Urszulin

Cele konkursu:
Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
  • rozwijanie osobistych zainteresowań.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Lista laureatów poniżej:

Czytaj więcej...

Konkurs Plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb” - wyniki

Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 15 maja 2017 rok

 Wyniki Konkursu

 

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dn. 15 maja 2017 roku, komisja w składzie:

 

  1. Agata Panasiuk
  2. Andrzej Różycki
  3. Iwona Szymańska
  4. Karol Piasecki
  5. Barbara Szczygieł

 

oceniła prace nadesłane na Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”. W konkursie, w czterech kategoriach wiekowych, łącznie wzięło udział 803 osoby. Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Komisja konkursowa oceniła prace uczestników. Na podstawie uzyskanej punktacji, sporządziła zestawienie oceny prac uczniów oraz wyłoniła zwycięzców, jak również osoby wyróżnione.

Wszystkich laureatów wraz z rodzicami i opiekunami artystycznymi zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 23 maja o godzinie 11.00.

 Wyniki w tabeli poniżej:

Czytaj więcej...