Cennik i godziny otwarcia

UWAGA! zmiany w cenniku od dnia 01 marca 2024 roku

Wszystkim odwiedzającym Poleski Park Narodowy przypominamy, że wstęp na ścieżki przyrodnicze "Dąb Dominik", "Perehod", "Spławy""Obóz Powstańczy" , "Czahary" oraz do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego jest płatny.

Bezpłatnie natomiast są udostępniane: ścieżka rowerowa "Mietiułka"Ośrodek edukacyjny "Poleskie Sioło", Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego

 

Godziny otwarcia ośrodków edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego:


Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie, ul. Lubelska 3a

Od 1 kwietnia do 31 października

codziennie w godz.

8.00 – 20.00 

Od 1 listopada do 31 marca

poniedziałek – piątek w godz. 

7.00 – 15.00

 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu, Stare Załucze 8

Od 1 kwietnia do 31 października

poniedziałek – piątek w godz.

8.00 – 16.00

 

sobota – niedziela w godz.

9.00 – 17.00

 

Ośrodek edukacyjny "Poleskie Sioło" w Wytycznie, Wytyczno 156

Od 29  kwietnia do 30 czerwca

sobota - niedziela w godz.

 9.00 - 17.00

Od 1 lipca do 31 sierpnia

codziennie w godz.

9.00- 17.00

 

Zakupu biletów można dokonać w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym oraz Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym, jak również przez platformę eParki.pl pod adresem https://poleskipn.eparki.pl/

 

Cennik obowiązujący od 01.03. 2024 r. :

NAZWA

Cena

I

Opłaty za wstęp na ścieżki przyrodnicze: „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, „Obóz Powstańczy”, "Czahary"

1.        

Bilet jednorazowy na jedną ścieżkę przyrodniczą

normalny

7,00 zł 

ulgowy

3,50 zł

2.        

Bilet jednodniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze

normalny

16,00 zł

ulgowy

8,00 zł

3.        

Bilet trzydniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze

normalny

21,00 zł

ulgowy

10,50 zł

II

Opłaty za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu.

1.        

Bilet jednorazowy do Muzeum

normalny

7,00 zł

ulgowy

3,50 zł

III

Opłaty za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego w Urszulinie.

1.        

Udostępnianie sal do organizacji: konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń

1 godzina

60,00 zł

10 godzin

500,00 zł

IV

Opłaty za obsługę przewodnicką.

1.        

Oprowadzanie po Muzeum PPN - grupa do 50 os.

200,00 zł

2.        

Oprowadzanie po ścieżce przyrodniczej - grupa do 50 os.

300,00 zł

V

W przypadku, kiedy program zwiedzania wykracza poza wyżej ustalone zasady (np. oprowadzenie grupy w języku obcym, specjalna trasa) opłata może zostać ustalona odrębną umową.

VI

Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych.

1.        

Zajęcia edukacyjne prowadzone w ośrodkach dydaktycznych lub na terenie PPN przez pracowników Parku (tematy do wyboru) - grupa do 30 osób

 1 godzina

100,00 zł

VII

Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych, prelekcji i prezentacji poza terenem Parku (temat do wyboru).

1.        

opłata za 1 godzinę zajęć

100,00 zł

2.        

Opłata ryczałtowa za dojazd na zajęcia do 50 km

110,00 zł

   3. Opłata ryczałtowa za dojazd na zajęcia do 120 km 220,00

VIII

Opłata za zorganizowanie ogniska w wyznaczonych miejscach na terenie Parku.

60,00 zł

IX

Opłata za rozbicie namiotu oraz ustawienie przyczepy kempingowej/kampera oraz zaparkowanie samochodu w wyznaczonych miejscach: pole wypoczynkowe Babsk – oddz. 200o, pole wypoczynkowe Pieszowola – oddz. 10n.

1.        

od osoby/doba

10,00 zł

X

Opłata za rozbicie namiotu oraz ustawienie przyczepy kempingowej/kampera oraz zaparkowanie samochodu na polu biwakowym w Łowiszowie – oddz. 144 p (możliwość korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego).

1.        

od osoby/doba

20,00 zł

XI

Opłata za jednodniowe korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne) zaplecza socjalno-sanitarnego na polu wypoczynkowym w Łowiszowie – oddz.
144 p

1.        

grupa do 50 osób

300,00 zł

2.        

grupa do 100 osób

500,00 zł

XII

Opłata za jednodniowe udostępnienie obszaru parku poza ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do filmowania i fotografowania, a także nagrywania dźwięków i wykonywania prac artystycznych.

300,00 zł

XIII

Opłata za jednodniowe udostępnienie obszaru Parku do filmowania i/lub fotografowania z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.

500,00 zł

XIV

Opłata za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum Poleskiego Parku Narodowego do jednorazowego wykorzystania w celach publikacyjnych - opłata za 1 szt.

110,00 zł

XV

Opłaty za udostępnianie stawu "Głeboki" (oddz. 8z) w pobliżu wsi Pieszowola w celu amatorskiego połowu ryb.

1.        

za 1 dzień

50,00 zł

2.        

za 1 tydzień

 150,00 zł

3.        

za 1 miesiąc

250,00 zł

4.        

za cały sezon (od 1 maja do 30 listopada)

               600,00 zł

 

Szczegółowy cennik i regulamin obowiązujący od 01.03.2024 r. dostępne TUTAJ