Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

Koźle sarny

Opiekunem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Poleskiego Parku Narodowego jest Bank Ochrony Środowiska. Bank w imieniu swoich klientów przekazuje na wsparcie Ośrodka 5 zł od każdej nowowydanej karty debetowej BOŚ z serii ze zwierzętami chronionymi.

Darowizn można także dokonywać bezpośrednio na rzecz Poleskiego Parku Narodowego, numer rachunku bankowego:

Poleski Park Narodowy
10 1130 1206 0028 9151 1720 0005

W tytule prosimy wpisać: 
Darowizna na Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Starym Załuczu utworzono w 2001 roku, a jego filię w Zawadówce w 2012 r. W ośrodku zwierzęta znajdują troskliwą opiekę i odpowiednie warunki do odzyskania sprawności.

Najczęściej do ośrodka trafiają ptaki, wśród których dominują bociany białe. Bywają również myszołowy, sowy, bączki, bąki, bieliki, łabędzie, czaple siwe i wiele innych. Ptaki po odkarmieniu i otrzymaniu odpowiedniej opieki weterynaryjnej zostają wypuszczone na wolność.

Ssaki trafiają do filii w Zawadówce, gdzie wybudowano dla nich wolierę oraz specjalnie skonstruowane schrony. Lokalizacja ośrodka zapewnia zwierzętom spokój. Znajduje się on na uboczu wsi i sąsiaduje z dużym kompleksem leśno-torfowiskowym. Ponadto wyznaczono tutaj duży wybieg, który zapewnia zwierzętem komfort oraz bogatą bazę pokarmową. Od początku działalności ośrodka przebywały w nim między innymi sarny, łosie, dziki, zające, jeże, kuny, łasice i wiewiórki.

Pomagajmy mądrze!

Cieszy nas fakt, że coraz więcej ludzi szanuje zwierzęta i chce im pomagać. Zdarzają się jednak przypadki dostarczania do naszego ośrodka osesków saren.  Należy pamiętać, że sarna zostawia swoje młode, ale czuwa w pobliżu. Nie należy podchodzić do maleństwa i oczywiście nie dotykać. Mama sarna wie, co robi! Dotyczy to również pozostałych ssaków.

W przypadku zaobserwowania zwierzęcia rannego najbezpieczniej wykonać do nas telefon 82 5713071. Pracownicy parku odpowiedzą na wszystkie pytania i w razie potrzeby udzielą pomocy poszkodowanemu zwierzęciu.

Liczba zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt

 Gatunek

 2015

 2016

 2017 

 2018

 2019

 2020

 2021

 Batalion    1          
 Bażant        1      
 Bączek            1
 Bąk  1  1          1
 Bielik          1    
 Błotniak stawowy  1  1    1  1  1  2
 Bocian biały  49  53  48  58  65  61  81
 Bocian czarny    1    1    1  
 Czajka  1            
 Czapla biała  1      1      
 Czapla siwa  1    1  1    2  1
 Drozd          4  2  8
 Drozdek okularowy            2  
 Dzięcioł białogrzbiety          1    
 Dzięcioł średni          1    1
 Dzięcioł duży            1  1
 Dzięcioł zielony              1
 Dzięcioł czarny      1        
 Dudek          1    1
 Gawron  1  1    1  1  2  1
 Gęś gęgawa    1          
 Gołąb grzywacz  1  1  4  4  3  3  4
 Gołąb sierpówka          2  2  
 Grubodziób    1          
 Jaskółka              5
 Jastrząb      1  2  2  1  
 Jerzyk  1  1  3    8  3  16
 Jeż  2  2  13  4  8  7  14
 Kawka    2  1  4  5    
 Kos zwyczajny    4    5  4  2  5
 Kobuz      1  1    1  
 Krogulec    2  1  1  4  3  2
 Krętogłów      1        
 Kwiczoł      1  1  1    
 Kruk  1            
 Kuna domowa  1  1  4  2  1    
 Lelek kozodój            1  
 Łabędź niemy    1  3  17  3  3  
 Łoś    3    1      
 Łasica              1
 Myszołów  3  2  5  3  3  8  4
 Nur rdzawoszyi          1    
 Nur czarnoszyi        1      
 Orlik krzykliwy        1      
 Orzechówka        1      
 Perkoz dwuczuby          1  1  
 Płomykówka  1  1          
 Pójdźka      1      1  1
 Puszczyk  7  6  3  4  7  8  5
 Sarna  9  9  4  8  10  14  8
 Sikorki        1  2  2  
 Sokół pustułka  2  2  1  5  4  3
 Słonka      1        
 Sowa uszata  2  1    3  2  5  1
 Sroka        1  1    1
 Sójka    1    1    3  3
 Szpak      1    1  3  5
 Szczygieł        1  1    
 Ślepowron            1  
 Trznadel    1          
 Wiewiórka    3    1  4  3  9
 Wróbel        1    1  3
 Zając  2  2  3  4  7  3  3
 Żółw błotny  1  1  1  1  1  1  1
 Zimorodek            1  
 Zięba        1  1  1  
 Razem  88  106  103  144  162  157  190

Polecamy artykuł: "Jak zachować się w stosunku do dzikich zwierząt?"

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/dzikie-zwierzeta-na-szlaku