Natura 2000

W ramach podpisanego Traktatu Akcesyjnego Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wniesienia wkładu w ochronę europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Funkcjonowanie w Polsce europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jest zatem obowiązkiem, z jakiego Polska będzie rozliczana przez Komisję Europejską. Jednak sieć NATURA 2000 to nie tylko smutny obowiązek, ale i spore korzyści. Oprócz oczywistego wzmocnienia istniejącego systemu ochrony przyrody w Polsce (NATURA 2000 jest nadrzędną formą ochrony przyrody), daje ona możliwość włączenia w system ochrony obszarów do tej pory nie chronionych, a jakże cennych. Natura 2000 pozwala również na pozyskiwanie, przez gospodarujących na terenach włączonych do sieci, funduszy (rekompensat) wyższych w porównaniu z otaczającymi obszarami. Przystępując do programów rolnośrodowiskowych na obszarze "naturowym" otrzymuje się dopłaty wyższe o 20%.

 Poleski Park Narodowy należy do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, zarówno jako ostoja siedliskowa (SOO), jak i ostoja ptasia (OSOP).

·         OSOP - Bagno Bubnów - PLB 060001

mapa obszaru: link

·         OSOP - Polesie - PLB060019

mapa obszaru: link

·         SOO - Ostoja Poleska - PLH 060013 

mapa obszaru: link