Zasady korzystania z Parku

1.  Całość przyrody Parku podlega ochronie. Niedozwolone jest zrywanie roślin, chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie, zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybieranie z nich jaj.

 

2.  Zbieranie grzybów i innych płodów runa leśnego oraz wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

3.  Ruch turystyczny na terenie Parku dozwolony jest od świtu do zmierzchu i odbywać się może wyłącznie po wytyczonych szlakach i ścieżkach.

 

4.  Uprawianie turystyki pobytowej oraz profesjonalne fotografowanie i filmowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody dyrektora PPN.

 

5.  Zwiedzanie w grupach powyżej 10 osób wymaga zgłoszenia do administracji Parku.

 

6.  Na terenie PPN obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami.

 

7.  Wstęp na ścieżki przyrodnicze ("Dąb Dominik", "Perehod", "Obóz Powstańczy", "Spławy", "Czahary") podlega opłatom - bilety do nabycia w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 3A i w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Starym Załuczu oraz online:  http://www.eparki.pl/

8.  Odwiedzający dla własnego bezpieczeństwa muszą stosować się do zakazów i uwzględniać ostrzeżenia umieszczone w terenie, a także podporządkować się zaleceniom Służb Parku.

 

9. Zasady lotów statków bezzałogowych ustalone są zarządzeniem dostępnym tutaj: Zarządzenie nr 11/2022.

 

Szczegółowy cennik i regulamin dostępny tutaj: wstęp i udostępnianie