Zasady korzystania z Parku

1.  Całość przyrody Parku podlega ochronie. Niedozwolone jest zrywanie roślin, chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie, zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybieranie z nich jaj.

 

2.  Zbieranie grzybów i innych płodów runa leśnego oraz wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

3.  Ruch turystyczny na terenie Parku dozwolony jest od świtu do zmierzchu i odbywać się może wyłącznie po wytyczonych szlakach i ścieżkach.

 

4.  Uprawianie turystyki pobytowej oraz profesjonalne fotografowanie i filmowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody dyrektora PPN.

 

5.  Zwiedzanie w grupach powyżej 10 osób wymaga zgłoszenia do administracji Parku.

 

6.  Na terenie PPN obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami.

 

7.  Wstęp na ścieżki przyrodnicze podlega opłatom - bilety do nabycia w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 3A i w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Starym Załuczu.

 

8.  Odwiedzający dla własnego bezpieczeństwa muszą stosować się do zakazów i uwzględniać ostrzeżenia umieszczone w terenie, a także podporządkować się zaleceniom Służb Parku.

 

Szczegółowy cennik i regulamin dostępny tutaj: link