Aktualności

Jesienny zadaniowy rajd rowerowy "Nałęcz"

 

Jesienny zadaniowy rajd rowerowy „Nałęcz”

28 września 2017 roku            

 

           Kolejna edycja Jesiennego zadaniowego rajdu rowerowego „Nałęcz” za nami. W tym roku udział w rajdzie wzięło 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rajd to impreza ogólnokrajowa o charakterze zadaniowym. Podobnie jak w poprzednich latach „Nałęcz” rozpoczął się przed budynkiem Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, gdzie wszystkie drużyny otrzymały mapę z zaznaczoną trasą do przemierzenia oraz zadania do przygotowania na trasie. Trasa rajdu prowadziła po terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000.

            Głównym celem imprezy było zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Na punktach kontrolnych odpowiadali oni na pytania problemowe oraz zmagali się w konkurencjach sprawnościowych.

            Podsumowanie rajdu odbyło się na zadaszeniu w Łowiszowie, gdzie przy ognisku integracyjnym komisja konkursowa oceniła i nagrodziła pracę wszystkich grup.

Fotorelacja z rajdu

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych

 Poleski Park Narodowy zaprasza do udziału w warsztatach dla dorosłych:

 „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”.

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się na terenie  Poleskiego Parku Narodowego w dniu 22 października 2017 r.  i  jest skierowane przede wszystkim do:

-    mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-    mieszkańców innych obszarów Natura 2000 i parków narodowych;

-    rolników obszarów chronionych;

-    pracowników parków narodowych i parków krajobrazowych;

-    pracowników Lasów Państwowych;

-    nauczycieli obszarów chronionych;

-    innych osób dorosłych związane z turystyką i ochroną przyrody na obszarach Natura 2000;

-    osób działających w ramach stowarzyszeń utworzonych na obszarach Natura 2000.

 

Zagadnienia jakie będą poruszane podczas szkolenia:

-   Obszary chronione- zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-   Bogactwo przyrody i krajobrazu oraz różnorodność przyrodnicza obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego;

-   Znaczenie istnienia obszarów chronionych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa, przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-  Sposób i możliwości udostępniania obszarów chronionych przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony przyrody na przykładzie infrastruktury Poleskiego Parku Narodowego;

 

Czytaj więcej...

Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody.

W dniach 18-19.09.2017 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia edukacyjne: Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody. Podczas dwóch dni zajęć, 240 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pod okiem pracowników Parku odkrywało uroki PPN oraz dowiedziało się o tajnikach pracy w Parku Narodowym. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe upominki, a całość wydarzenia zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.