Aktualności

Nowa monografia naukowa Poleskiego Parku Narodowego

Poleski Park Narodowy

informuje, że ukazała sie najnowsza monografia naukowa Parku pt.

"Poleski Park Narodowy

Dziedzictwo i przyszłość"

 

Redakcja naukowa

Tadeusz J. Chmielewski

Jarosław Szymański

Andrzej Weigle

 

Publikacja została wydana  przez

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Monografia jest bogato ilustrowana i liczy sobie 764 strony. Do książki dołączona jest płyta z tekstem monografii w formacie pdf. i licznymi załącznikami.

Książkę można nabyć w cenie 70,00 zł w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego, ul. Lubelska 3a w Urszulinie lub na stronie internetowej Parku link:

http://www.poleskipn.pl/index.php/edukacja/133-wydawnictwa 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi naukowymi dotyczącymi walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych naszego Parku.

 

  

 

Wystawa fotograficzna pt. Dziedzictwo przyrodnicze Polesia"

 Zapraszamy do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu do 31 października 2020 roku.

Pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym

Dnia 12 września 2020 roku w Urszulinie i Poleskim Parku Narodowym w ramach "Lubelskich spotkań z Przyrodą" odbyło się "Pożegnanie żurawi". Wydarzenie rozpoczęło się  o godzinie 5.30 od porannego liczenia tych herbowych ptaków PPN odlatujących z noclegowiska na swoje tereny żerowiskowe. W liczeniu wzięło udział 60 osób. Doliczono się ok. 1400 żurawi opuszczających noclegowisko.

O godzinie 10.30 przy Hotelu "Drob" rozpoczął się festyn, podczas którego miały miejsce pokazy rękodzieła i sztuki ludowej z motywem żurawi.  W trakcie festynu odbyły się konkursy na danie z żurawiny, warsztaty zielarskie "Z żurawiego stołu", warsztaty rzeźbiarskie "Jak wyrzeźbić żurawia" i rysunkowe "Jak rysuje się żurawia". Na festynie znalazła się także strefa aktywnych zabaw dla dzieci pod nazwą "Gniazdo żurawia".

Poleski Park Narodowy zorganizował konkurs plastyczny na rysunek żurawia oraz dwie wystawy fotograficzne: "Żuraw i przyjaciele" i "Żuraw na gnieździe, na bagnie i w powietrzu". Jednocześnie w Ośrodku Dydaktyczno - Administracyjnym PPN odbyły się wykłady poświęcone tym majestatycznym ptakom. Były to prelekcje: "Żuraw w naturze", Żuraw w kulturze" i "Spotkania z żurawiem". Odwiedzający Park mieli okazję zapoznać się również z żółwiem błotnym i jego czynną ochroną.

Około godziny 17.00, 65 osób wzięło udział w liczeniu żurawi zlatujących się na noclegowisko. Naliczono ok. 2100 żurawi powracających z miejsc żerowania. O zmroku, po zakończeniu liczenia  wszyscy uczestnicy zasiedli przy wspólnym ognisku posilając się bigosem.

O godzinie 20.00 przed Hotelem "Drob" zespół "Z lasu" zaprezentował koncert pieśni z bagien .