Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017 - Finał


7 czerwca 2017 roku odbył się finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs organizowany jest we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Nauczycieli oddział w Chełmie oraz Gimnazjum nr 1 we Włodawie. Konkurs objęty jest patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Tegoroczni uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami testowymi, które miały sprawdzić ich wiedzę na temat Poleskiego Parku Narodowego oraz Obszarów Natura 2000. Komisja konkursowa, zaraz po napisaniu testu przez uczestników, oceniła prace i wyłoniła zwycięzców. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom, którzy świetnie przygotowali młodzież do tegorocznej edycji Konkursu.

Cele konkursu:
Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
  • rozwijanie osobistych zainteresowań.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Pieszy Rajd Zadaniowy ,,Wędrówki z żółwiem”

 

W dniach 29 i 30 maja 2017 roku odbył się Pieszy Rajd Zadaniowy "Wędrówki z żółwiem". Rajd poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. Pierwszego dnia, 29 maja w imprezie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, drugiego dnia, 30 maja szkół gimnazjalnych.

"Wędrówki z żółwiem"  to rajd o charakterze zadaniowym, otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczone wcześniej trasy w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali liczne zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy jest uświadomienie odbiorców o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich bytowania w przyszłości oraz rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na przyrodę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wyjątkowo liczną frekwencję i wspólną zabawę podczas rajdu.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Konkurs Plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb” - laureaci

Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 23 maja 2017 rok

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Dn. 23 maja 2017 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Nasza Natura - Mój skarb". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

  Wyniki w tabeli poniżej:

Czytaj więcej...