WFOŚiGW

Przedsięwzięcia realizowane z pomocą finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Wartość wsparcia finansowego WFOŚiGW (zł)

1

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2008

9. 800

2

Aktualizacja planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego

2008

30. 000

3

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2008

74. 000

4

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego

2008

50. 000

5

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego

2009

18. 000

6

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2009

15. 000

7

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2009

50. 000

8

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2009

9. 000

9

Termomodernizacja budynków Poleskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

2010

66. 915,21

10

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2010

50. 000

11

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2010

10. 000

12

Termomodernizacja Budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego  PPN

2011

50. 000

13

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2011

15. 999,64

14

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2011

42. 136,90

15

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w PPN

2011

10. 570,86

16

Rozwój bazy edukacyjnej PPN

2011

12. 999,67

17

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2012

15.000,00

18

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2012

66.318,88

19

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2012

16.000,00

20

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2013

75.000,00

21

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2013

63.990,29

22

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskiego Parku Narodowego

2013

10.000,00

23

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2013

6.572,28

24

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2014

29.512,80

25

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2014

19.945,00

26

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych oraz ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym

2014

150.000,00

27

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2015

65.000,00

28

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2015

15.000,00

29

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2015

140.000,00

30

Konferencja ”Polesie w Naturze. Habitaty, gatunki, krajobrazy – różnorodność biologiczna a rozwój cywilizacyjny. 25 lat PPN”

2015

62.000,00

31

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2016

64.882,60

32

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2016

36.000,00

33

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2016

110.000,00

34

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2017

14.988,77

35

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskim Parku Narodowym

2017

43.692,90

36

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2017

20.000,00

37

Monitoring nieleśnych ekosystemów lądowych oraz czynna ochrona siedlisk wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej w Poleskim Parku Narodowym

2017

20.000,00

38

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2017

160.000,00

39

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2018

19.981,59

40

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskim Parku Narodowym

2018

40.000,00

41

Wydanie publikacji o tematyce ekologicznej promujących Poleski Park Narodowy

2018

69.358,00

42

Monitoring hydrologiczny w Poleskim Parku Narodowym

2018

30.348,04

43

Czynna ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2018

130.000,00

44

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym w 2019 r.

2019

40.650,50

45 Wydanie publikacji o tematyce ekologicznej promujących Poleski Park Narodowy 2019

9.660,00

46

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego w 2019 roku

2019

70.000,00

47 Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym 2019

257.909,00

48

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt dziko żyjących w Poleskim Parku Narodowym

2020

15.400,00

49

Ocena stanu populacji wilka oraz ocena jakości wód w Poleskim Parku Narodowym

2020

39.486,27

50

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym w 2020 r.

2020

49.350,00

51 Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego w 2020 roku 2020

30.010,50