WFOŚiGW w Lublinie

wfośigw logoo

 

Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚiGW w Lublinie w 2021 roku:

Zadanie pn. Czynna ochrona żółwia błotnego - pogłębianie trzech torfianek - umowa nr 12/2021/D/OP

W ramach poprawy warunków bytowania żółwi błotnych w ich naturalnym środowisku  pogłębione zostały trzy istniejące torfianki na powierzchni 0,29 ha na terenie o.o. Orłów. Pogłębione torfianki, które latem i wczesną jesienią wysychały, po przeprowadzonym odmulaniu i pogłębieniu na głębokość 1,2m, zapewnią właściwe warunki bytowania żółwi przez cały rok oraz umożliwią bezpieczne spędzenie zimy. W trakcie prac zostały również uformowane skarpy torfianek w sposób umożliwiający wychodzenie na brzeg i wygrzewanie się młodych i dorosłych żółwi. Utworzone płycizny, na których woda ogrzewać się będzie szybciej, umożliwią odbywanie godów, wygrzewanie się wczesną wiosną. Płycizny będą stanowiły doskonałe miejsce do wypuszczania młodych żółwi już okresie jesiennym tuż po wykluciu. Całkowity koszt zadania wyniósł 118 tys. złotych, dofinansowanie z WFOŚiGW w Lublinie - 50 tys. złotych. 

 

image000001003Resized 20210916 095733 8113001

Zadanie pn. Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego - Umowa nr 6/2021/D/EF

W ramach umowy wykonano:

- terrarium dla żywych płazów i gadów w dziale przyrodniczym w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu,
- aranżację ścienną "Rok z życia żółwia błotnego" przy Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego w ODA w PPN,
- interaktywną tablicę edukacyjną "Ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego".
Całkowity koszt zadania wyniósł 94 756 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie wyniosło 20 000 zł.

 

20210829 105629

20211019 113803

20211021 075754

Zadanie pn. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dziko Żyjących w Poleskim Parku Narodowym - Umowa nr 14/2021/D/OP

Przedsięwzięcia realizowane z pomocą finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od 2008 r.

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Wartość wsparcia finansowego WFOŚiGW (zł)

1

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2008

9. 800

2

Aktualizacja planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego

2008

30. 000

3

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2008

74. 000

4

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego

2008

50. 000

5

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego

2009

18. 000

6

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2009

15. 000

7

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2009

50. 000

8

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2009

9. 000

9

Termomodernizacja budynków Poleskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

2010

66. 915,21

10

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2010

50. 000

11

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2010

10. 000

12

Termomodernizacja Budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego  PPN

2011

50. 000

13

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2011

15. 999,64

14

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2011

42. 136,90

15

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w PPN

2011

10. 570,86

16

Rozwój bazy edukacyjnej PPN

2011

12. 999,67

17

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2012

15.000,00

18

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2012

66.318,88

19

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2012

16.000,00

20

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2013

75.000,00

21

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2013

63.990,29

22

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskiego Parku Narodowego

2013

10.000,00

23

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2013

6.572,28

24

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2014

29.512,80

25

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2014

19.945,00

26

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych oraz ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym

2014

150.000,00

27

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2015

65.000,00

28

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2015

15.000,00

29

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2015

140.000,00

30

Konferencja ”Polesie w Naturze. Habitaty, gatunki, krajobrazy – różnorodność biologiczna a rozwój cywilizacyjny. 25 lat PPN”

2015

62.000,00

31

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2016

64.882,60

32

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2016

36.000,00

33

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2016

110.000,00

34

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2017

14.988,77

35

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskim Parku Narodowym

2017

43.692,90

36

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2017

20.000,00

37

Monitoring nieleśnych ekosystemów lądowych oraz czynna ochrona siedlisk wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej w Poleskim Parku Narodowym

2017

20.000,00

38

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2017

160.000,00

39

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2018

19.981,59

40

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskim Parku Narodowym

2018

40.000,00

41

Wydanie publikacji o tematyce ekologicznej promujących Poleski Park Narodowy

2018

69.358,00

42

Monitoring hydrologiczny w Poleskim Parku Narodowym

2018

30.348,04

43

Czynna ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2018

130.000,00

44

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym w 2019 r.

2019

40.650,50

45 Wydanie publikacji o tematyce ekologicznej promujących Poleski Park Narodowy 2019

9.660,00

46

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego w 2019 roku

2019

70.000,00

47 Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym 2019

257.909,00

48

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt dziko żyjących w Poleskim Parku Narodowym

2020

15.400,00

49

Ocena stanu populacji wilka oraz ocena jakości wód w Poleskim Parku Narodowym

2020

39.486,27

50

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym w 2020 r.

2020

49.350,00

51 Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego w 2020 roku 2020

30.010,50

52

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt dziko żyjących w Poleskim Parku Narodowym

2021

25.000,00

53

Czynna ochrona żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym w 2021 roku

2021 50.000,00
54 Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego 2021 20.000,00
55 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt dziko żyjących w Poleskim Parku Narodowym 2022 30.000,00
56 Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym w 2022 r. 2022 17.295,12
57 Wydanie publikacji o tematyce ekologicznej promujących Poleski Park Narodowy w 2023 roku 2023 25.000,00
58 Działania z zakresu edukacji ekologicxznej w Poleskim Parku Narodowym w 2023 roku 2023 25.000,00
59 Czynna ochrona ekosystemów wodnych, torfowisk i gatunków związanych z Bagnem Bubnów i Bagnem Staw w Poleskim Parku Narodowym 2023 30.000,00
60 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacj Zwierząt dziko żyjących w Poleskim Parku Narodowym 2023 50.000,00