WFOŚiGW

Przedsięwzięcia realizowane z pomocą finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Wartość wsparcia finansowego WFOŚiGW (zł)

1

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2008

9 800

2

Aktualizacja planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego

2008

30 000

3

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2008

74 000

4

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego

2008

50 000

5

Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego

2009

18 000

6

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2009

15 000

7

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2009

50 000

8

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2009

9 000

9

Termomodernizacja budynków Poleskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

2010

66 915,21

10

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2010

50 000

11

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym

2010

10 000

12

Termomodernizacja Budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego  PPN

2011

50 000

13

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2011

15 999,64

14

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2011

42 136,90

15

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w PPN

2011

10 570,86

16

Rozwój bazy edukacyjnej PPN

2011

12 999,67

17

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2012

15000,00

18

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2012

66318,88

19

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2012

16000,00

20

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2013

75000,00

21

Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego

2013

63990,29

22

Rozwój bazy edukacyjnej w Poleskiego Parku Narodowego

2013

10000,00

23

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2013

6572,28

24

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2014

29512,80

25

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2014

19945,00

26

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych oraz ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym

2014

150000,00

27

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym

2015

65000,00

28

Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym

2015

15000,00

29

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych oraz ekosystemów leśnych w Poleskim Parku Narodowym

2015

140000,00

30

Konferencja ”Polesie w Naturze. Habitaty, gatunki, krajobrazy – różnorodność biologiczna a rozwój cywilizacyjny. 25 lat PPN”

2015

62000,00