IV posiedzenie Rady Koordynacyjnej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”

W dniach 6-7 października 2016 r. w ośrodku Chalet Greenwood nad Jeziorem Białym w rejonie brzeskim, Republika Białoruś odbyło się IV posiedzenie Rady Koordynacyjnej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” (dyrektor PPN jest członkiem polskiej części RK).

W trakcie posiedzenia omawiano między innymi:

1.      Działania z zakresu ochrony przyrody, turystyki, kultury podejmowane na terenie polskiej, białoruskiej i ukraińskiej części „TRB Polesie Zachodnie” w 2016 roku;

2.      Nowa strategia programu UNESCO MAB na lata 2015 – 2025;

3.      Plan zarządzania Rezerwatem Biosfery „Polesie Nadbużańskie” (część białoruska TRB)

4.      Możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy posiedzenia zapoznali się z obiektami:

1.      Eko-centrum Parku Krajobrazowego „Polesie Nadbużańskie” w Leplówce

2.      Drewniana cerkiew pw. Św. Łukasza w miejscowości Domaczewo

3.      Ornitologiczny punkt widokowy w pobliżu miejscowości Domaczewo

4.      Pomnik dzieci zamordowanych przez hitlerowców

5.      Ośrodek terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych „Sputnik”.