Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja czyli datę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.

Poleski Park Narodowy powstał 1 maja 1990 roku. Był to pierwszy w Polsce park narodowy o charakterze wodno – torfowiskowym. Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata. Różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują jedynie w tym regionie Polski. Park jest ostoją dla tak niezwykłych gatunków jak wodniczka czy żółw błotny. Różnorodność biologiczna to nasz wspólny skarb tylko razem możemy ją chronić.