"Zmierzch komarów” – wieczorne terenowe zajęcia warsztatowe

  

W dniu 28 września 2018 r. na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyło się szkolenie „Zmierzch komarów”. Szkolenie było skierowane przede wszystkim do mieszkańców Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic, mieszkańców Obszarów Natura 2000 oraz mieszkańców innych obszarów chronionych.

 

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

-    Zwierzęta aktywne o zmierzchu i nocą;

-    Bogactwo przyrody obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego – gatunki dokuczliwe, budzące grozę i przestrach;

-    Monitoring i rozpoznawanie zwierząt aktywnych nocą.

 

Celem szkolenia było uzmysłowienie roli organizmów powszechnie uznawanych za szkodliwe i niepożądane. Zwiększenie świadomości poprzez zapoznanie ze zwyczajami zwierząt oraz ukazanie unikatowości terenu Parku i okolic również w porze wieczornej i nocnej.

 

Uczestnicy szkolenia w liczbie 160 osób pojawili się wieczorową porą w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego. Tam zapoznali się z bardzo ciekawymi informacjami podczas sesji referatowej. Następnie uczestnicy szkolenia wybrali się w teren, by pod osłoną nocy podziwiać magię Polesia. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji przygotowanej w Hotelu Drob. Dziękujemy za liczne przybycie i niepowtarzalną atmosferę tego wydarzenia.

 

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link