Finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

 7 czerwca 2019 roku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs organizowany jest przez Poleski Park Narodowy wraz z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 we Włodawie. Był to konkurs o tematyce przyrodniczej obejmującej zagadnienia takie jak:

- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

- fauna i flora Parku

- środowisko geograficzne Parku

- ochrona przyrody

Uczestnicy wykazali się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ekologii, biologii, geografii, sozologii, a także turystyki przyrodniczej i krajoznawczej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbywał się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.

Podczas etapu ogólnopolskiego, uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami testowymi. Odpowiedzi uczniów zostały następnie sprawdzone przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Poleskiego Parku Narodowego oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników, uczniowie przystępowali do dogrywki, polegającej na odpowiedziach ustnych na wylosowany zestaw pytań. Po wyłonieniu laureatów odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych.

                Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i wychowawcom za udział i przygotowanie do konkursu. Do zobaczenia za rok!

Wręczenie nagród