Poleskie mokradła

W dniu 4 lutego z okazji Światowego dnia Mokradeł odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. "Poleskie mokradła"

Warsztaty składały się z dwóch części, części referatowej i części warsztatowej.

W części referatowej poruszono następujące tematy: Zrównoważony rozwój na obszarach prawem chronionych, co to jest bioróżnorodność, dlaczego należy utrzymać różnorodność biologiczną. W dalszej części omówiono założenia konwencji Ramsar, przedstawiono PPN jako przykład zachowania bioróżnorodności przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i jednocześnie obszar objęty konwencją Ramsar. Omówiono inne obszary mokradłowe Polski. W części warsztatowej dzieci i młodzież zaznajomili się z organoleptycznym badaniem właściwości wody, czyli jak zbadać co za płyn znajduje się w pojemniku. Następnie odbyli zajęcia z mikroskopowania pt. "Życie  w kropli wody" dzięki którym, mogli zapoznać się z mikroświatem jaki zamieszkuje nasze sadzawki, bajorka, rzeczki i kałuże.

Uczestnicy za zaangażowanie i pracę podczas warsztatów otrzymali drobne upominki. Zajęcia zakończyły się wspólnym poczęstunkiem. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za aktywny udział w warsztatach.

W zajęciach brała udział młodzież ze szkoły podstawowej im. M. Konopnickiej z Piaseczna.