Światowy Dzień Żółwia

Żółw błotny

23 maja obchodzony jest Światowy Dzień Żółwia. W Poleskim Parku Narodowym to szczególne święto. To właśnie na przełomie maja i czerwca samice żółwia błotnego wychodzą na lęgowiska by złożyć jaja. Już teraz trwa monitoring i zabezpieczanie złóż lęgowych. W tych dniach co roku organizowaliśmy Rajd Żółwik i inne imprezy edukacyjne poświęcone żółwiom. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa wszystkie imprezy masowe są zawieszone. Mamy jednak nadzieję, że Wasza sympatia do żółwi nie zmaleje. Zachęcamy Was do odwiedzenia ścieżki "Żółwik" przy muzeum PPN w Starym Załuczu. Tam z bliska będziecie mogli przyjrzeć się tym niezwykłym zwierzętom. 

Żółw błotny jest gadem wpisanym do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie, prowadzenie  aktywnej ochrony tego gatunku jest więc koniecznością. Działania takie od wielu lat realizowane są w Poleskim Parku Narodowym. Polegają one między innymi na obserwacji żółwic na lęgowiskach, lokalizacji i zabezpieczaniu składanych przez samice złóż jaj przed drapieżnikami.

samica składająca jaja

W przypadku, gdy okres lata jest chłodny i żółwie nie zdążą wykluć się przed zimą, jaja z zagrożonych złóż przenosi się do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego PPN. Tutaj jaja doinkubowuje się i po wykluciu żółwików opiekuje się nimi przez okres zimy. Maluchy w tym czasie są dokarmiane oraz mierzone i ważone by można było kontrolować ich prawidłowy rozwój. Prowadzone są równocześnie działania w zakresie ochrony biotopu żółwia błotnego polegające na utrzymywaniu odpowiednio wysokiego poziomu wody,  odkrzaczaniu i wykaszaniu, czy odtwarzaniu niewielkich, płytkich zbiorników wodnych-sadzawek w miejscach bytowania żółwi.

Czynną ochronę żółwia błotnego Park prowadzi od 1998 roku. Jej efektem jest zlokalizowanie do tej pory około 1,5 tys. złóż jaj, z których po hodowli w ośrodku do naturalnego środowiska wypuszczono około 10 tys. małych żółwików. W ten sposób zasila się macierzystą populację i zwiększa szanse na przeżycie maluchów w pełnym niebezpieczeństw środowisku. Prowadzone są także obserwacje i badania naukowe pozwalające pogłębić wiedzę o biologii tego gada. Wiedza ta stanowi podstawę do prowadzenia wszelkich działań ochronnych. W ten sposób przyrodnicy starają się zapobiec zniknięciu na zawsze żółwia błotnego z mapy naszego kraju.

Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego

W Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego stworzono właściwe warunki doinkubowania żółwi (jest on wyposażony w cieplarki-inkubatory niezbędne w procesie inkubacji). W inkubatorach, jaja żółwi pobrane z gniazd zagrożonych przechodzą końcowy okres inkubacji.

Młode żółwie, które wyklują się w inkubatorach są hodowane w OOŻB przez okres zimy. Osobniki pochodzące z tego samego złoża umieszczane są w osobnych terrariach napełnionych wodą. Wszystkie żółwie są indywidualnie oznakowane. Żółwie w ośrodku karmione są głownie larwami ochotki, wodzienia i świerszcza domowego.

 

Ponadto, co pewien czas są one ważone i mierzone metodą Uwe Fritza (długość i szerokość karapaksu, długość i dwie szerokości plastronu oraz wysokość).

Wiosną, gdy poziom wody w otaczających lęgowiska zbiornikach jest odpowiednio wysoki, a woda nagrzana, małe żółwie po nieprzespanej pierwszej zimie są wypuszczone do naturalnych siedlisk.