Zajęcia terenowe oraz zajęcia w Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego "Z żółwiem za pan brat"

W dniach 22-26.08.2022 r. w Poleskim Parku Narodowym odbyły się zajęcia terenowe oraz zajęcia w Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego "Z żółwiem za pan brat". 

Uczestnicy poznali bliżej jeden z ciekawszych gatunków polesia - żółwia błotnego. Nie zabrakło również zajęć plastyczno-technicznych, których tematem była ochrona przyrody oraz kształtowanie zachowań prośrodowiskowych. Dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych na ścieżkach PPN, Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym oraz Ośrodku Edukacyjnym Poleskie Sioło. Ostatniego dnia zajęć odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego oraz Nalęczowa. 

Każdemu uczestnikowi zapewniono posiłek regeneracyjny, wodę oraz owoce. Ponadto każdy otrzymał upominek.

Pełna fotorelacja jest dostępna na profilu Poleskiego Parku Narodowego na Facebooku.

Fot. Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku

zzolwiemzapanbrat2

dofinansowano