III posiedzenie VII kadencji Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

W dniu 26 maja 2023 roku w Ośrodku Dydaktyczno – Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego, w Urszulinie odbyło się III posiedzenie VII kadencji Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.30 przywitaniem członków Rady oraz zaproszonych gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej dr hab. Grzegorza Grzywaczewskiego, profesora UP w Lublinie. Posiedzenie składało się z dwóch części: kameralnej i terenowej. Część kameralną posiedzenia prowadził dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor UP w Lublinie. W ramach pierwszej części obrad podjęto uchwały w sprawie zaopiniowania nowych tematów badawczych planowanych do realizacji w Parku oraz działań zrealizowanych przez PPN w 2022 roku. Dyrektor PPN Jarosław Szymański zaprezentował członkom Rady Naukowej i zaproszonym gościom zadania ochronne zrealizowane w Poleskim Parku Narodowym w 2022 r. oraz przedstawił krótko perspektywy na najbliższą przyszłość. Druga część obrad poświęcona była wystąpieniom zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Pan Andrzej Borowiec, który podziękował za zaproszenie i skierował kilka słów do Rady Naukowej i zaproszonych gości, podkreślając ważność działań w zakresie ochrony przyrody i konieczność współpracy. Następnie Panie dr hab. Magdalena Pogorzelec i dr inż. Marzena Parzymies z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaprezentowały swoje działania w ramach realizacji projektu dotyczącego czynnej ochrony rzadkich gatunków roślin: wierzba lapońska, wierzba borówkolistna i aldrowanda pęcherzykowata. Po przedstawionych prezentacjach, Przewodniczący Rady Naukowej Parku dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor UP w Lublinie, podziękował obu Paniom za bardzo ciekawe referaty i wzorcowe przykłady czynnej ochrony realizowane w XXI wieku.

Ostatnim punktem obrad w części kameralnej, a jednocześnie wprowadzeniem do części terenowej było przypomnienie postaci naszego zmarłego kolegi Andrzeja Różyckiego. Dyrektor Jarosław Szymański wspominając Andrzeja Różyckiego, jako pracownika o szerokich horyzontach i postaci, która często była twarzą i głosem PPN, od początku powstania Parku, zaprosił do obejrzenia specjalnie przygotowanego, krótkiego filmu o Andrzeju i jego pracy w PPN.

Część terenowa obrad odbyła się na ścieżce dydaktycznej „Czahary” w obwodzie ochronnym Bubnów. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się na początku ścieżki „Czahary”, aby uroczyście odsłonić witacz upamiętniający Andrzeja Różyckiego. Gościem specjalnym tej części uroczystości była żona Andrzeja Różyckiego, Pani Elżbieta Różycka. Pani Elżbieta w bardzo ciepłych i wzruszających słowach, przypomniała postać męża, nie tylko jako pracownika Parku, zapalonego przyrodnika, edukatora i przewodnika turystycznego, ale także jako dobrego męża i kochającego ojca. Po krótkim wystąpieniu, Pani Elżbieta Różycka uroczyście przecięła zieloną wstęgę, odsłaniając witacz na ścieżce „Czahary” im. Andrzeja Różyckiego.

Ostatnim punktem części terenowej obrad, było uroczyste wypuszczenie na wolność nowego pokolenia małych żółwi błotnych, które przezimowały w Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego w Urszulinie. Każdy uczestnik, z nieukrywaną satysfakcją i radością, wypuścił „swojego” małego żółwia do wody i tym samym zwrócił go naturze.  

Tekst i fotografie: Anna Myka-Raduj