Tu chodzi o życie! - Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery

Program UNESCO Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere) jest jednym z najstarszych programów naukowych UNESCO. Został on zainicjowany w 1971 roku i ma na celu budowanie naukowych podstaw dla wzmocnienia wzajemnych relacji między ludźmi a środowiskiem. Łącząc nauki przyrodnicze i społeczne w celu poprawy warunków życia ludzi i jednocześnie ochrony naturalnych ekosystemów, program promuje innowacyjne podejście do rozwoju gospodarczego, uwzględniające uwarunkowania społecznie i kulturowe, a jednocześnie zrównoważone środowiskowo. Jedną z metod osiągniecia tego celu jest tworzenie międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery.

Jak podkreśla w tegorocznym przesłaniu z okazji Dnia Dyrektor Generalna UNESCO, Audrey Azoilley:

„Rezerwaty Biosfery nie są zwyczajnymi obszarami chronionymi. To miejsca, w których mieszka i pracuje ponad 275 milionów osób, w których ludzie wchodzą w codzienną, naturalną interakcję z przyrodą. Obejmują one obszary od terenów miejskich po sawanny, od szczytów gór po wybrzeża mórz. Wielkość tych miejsc jest różna: waha się od pojedynczej, małej społeczności wyspiarskiej, po rozległe, ekologiczne korytarze ciągnące się przez kontynenty. W Rezerwatach Biosfery ludzie w namacalny sposób odkrywają i definiują na nowo swoje relacje ze środowiskiem – traktując ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważony rozwój jako kompatybilne, wzajemnie zależne cele.”

Obecnie Sieć Rezerwatów Biosfery liczy 748 obiektów w 134 krajach, z tego 23 z nich to rezerwaty transgraniczne. Łączą, więc one nie tylko ludzi z przyroda, ale i narody. W Polsce posiadamy 11 obszarów wpisanych na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO, w tym 5 transgranicznych. Są to:

1. Rezerwat Biosfery Białowieża (1976, rozszerzenie 2005),

2. Rezerwat Biosfery Babia Góra (1976),

3. Jeziora Mazurskie (od 2017), wcześniej Jezioro Łuknajno (1976),

4. Słowiński Rezerwat Biosfery (1996),

5. Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie: Polska-Słowacja-Ukraina (1992/1998),

6. Transgraniczny Rezerwat Biosfery Karkonosze (1992),

7. Tatrzański Transgraniczny Rezerwat Biosfery (1992),

8. Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska (2000),

9. Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie: Polska-Ukraina-Białorus (2002/2012),

10. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie (2010),

11. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” (2019).

 

Tekst: ŁO

Grafika: UNESCO'S Man and Biosphere Programme - Facebook; modyfikacja ŁO

Źródła: